Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri" Nolikums (ar grozījumiem 13.01.2017.) [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums Nolikums [PDF], [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

04.01.2017. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem notiks 2017.gada 26.janvārī plkst.10.30 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā. Semināra darba kārtībā informācija par plānoto 2016./2017.mācību gada valsts nozīmes pasākumu mūzikā sagatavošanu un norisi.

Sadaļas arhīvs