Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Nolikums [PDF], [DOC] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!"

Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2018" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" un laureātu koncerts Nolikums [PDF], [DOC].
Obligāto dziesmu saraksts [PDF]
Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates Nolikums [PDF], [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
2018.04.08. Rīga II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss Nolikums [PDF], [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

18.10.2017. A.Strikaite.
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2018" dalībniekiem

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” laureātiem būs iespēja piedalīties koncertā Vērmanes dārzā, kurš notiks 2018.gada 2.jūlijā.
Pēc konkursa “Balsis 2018” 2.kārtas vērtēšanas komisijas atzinuma pašiem skanīgākajiem balsu īpašniekiem un kolektīviem tiks dota iespēja piedalīties koncertā ar 15 – 20 minūšu garu programmu. Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Koncerta dalībnieki tiks paziņoti līdz 2018.gada 23.martam VISC vietnē.

Sadaļas arhīvs