Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.-08.03.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF].
Par vokālo ansambļu dalību 2.jūlija koncertā [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!"

Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
09.03.2018. (3.posms) Rīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2018" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
05.-13.04.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" un laureātu koncerts Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates Nolikums [PDF], [DOC].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
08.04.2018. Rīga II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
24.03. un 28.03.2018. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

21.04.2018. R.Platpere.
X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var"

Jau desmito reizi š.g. 1.jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze: Puikas var!
 Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 1970.gada ik pa pieciem gadiem, un tradicionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Šogad salidojums notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, stiprinot zēnu koru dziedāšanas tradīciju un līdzdalību Dziesmu un deju svētku kustībā.
Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas a cappella. Aprīlī uzsākušies koru konkursi novados un pilsētās, kā arī II kārtas konkursi vēsturiskajos novads, kuros kompetenta žūrija izvērtē zēnu un diriģentu veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjustā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs ir zēnu koru salidojumu iniciators un tradīcijas iedibinātājs, ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī X Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. Zēnu koru skanējumā klausās arī tādi pieredzējuši diriģenti kā Romāns Vanags, Arvīds Platpers un šī salidojuma mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks.
Valsts izglītības satura centrs un Cēsu novada dome aicina visus uz X Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var!” noslēguma koncertu Cēsu pils parka estrādē 2018.gada 1.jūnijā plkst.18.00.

21.03.2018. A.Strikaite.
Par vokālo ansambļu dalību 2.jūlija koncertā Vērmanes dārzā

Izskanējis Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” kultūrvēsturiskajos novados. Paldies skolotājiem un visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu konkursa programmas sagatavošanā, padziļinot zināšanas par latviešu tautasdziesmu un pilnveidojot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā.
Šogad konkursa “Balsis 2018” 2.kārtā piedalījās 119 vokālie ansambļi ar 1 193 dalībniekiem un bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākā (1.-4.klase) – 46 vokālie ansambļi; vidējā (5.-9.klase) – 47 vokālie ansambļi un vecākā (10.-12.klase) – 26 vokālie ansambļi. A grupā – 39 vokālie ansambļi, bet B grupā – 80.
Konkursa “Balsis 2018” vērtēšanas komisija dalībai koncertā Vērmanes dārzā šā gada 2.jūlijā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā, ieteica šādus vokālos ansambļus:

 1. Ogres Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis,
 2. Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 3. Rēzeknes novada vokālais ansamblis „Skonai”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Strazdiņi”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas vokālais ansamblis „Lai top!”,
 7. Tukuma mūzikas skolas vokālais ansamblis „Kreksis”,
 8. Balvu Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis,
 9. Limbažu  bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa „Pogas” 4.-6.klašu grupa,
 10. Ziemeļvalstu ģimnāzijas vokālais ansamblis „Ziemeļvējš”,
 11. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri” (jaunākā vecuma grupa),
 12. Mārupes vidusskolas vokālais ansamblis „Mozaīka”,
 13. Alūksnes novada Kolberģa tautas nama TRIO,
 14. VEF Kultūras pils vokālā grupa „Poppy”,
 15. Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”,
 16. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu jauniešu vokālā grupa „Pienāc biežāk”,
 17. Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu radošās izaugsmes studijas „Gaismiņa” vokālais ansamblis „Gaismiņa” (vidējā vecuma grupa),
 18. BJC „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkora „Tonika” 5.-8.klašu vokālais ansamblis,
 19. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Balodīši”

Koncertam katrs izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.
Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Par kolektīva dalību koncertā vai atteikumu tajā piedalīties lūdzam paziņot līdz 2018.gada 10.aprīlim uz e-pasta adresi: antra.strikaite@visc.gov.lv
Lūgums pievienot koncerta programmu.

18.10.2017. A.Strikaite.
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2018" dalībniekiem

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” laureātiem būs iespēja piedalīties koncertā Vērmanes dārzā, kurš notiks 2018.gada 2.jūlijā.
Pēc konkursa “Balsis 2018” 2.kārtas vērtēšanas komisijas atzinuma pašiem skanīgākajiem balsu īpašniekiem un kolektīviem tiks dota iespēja piedalīties koncertā ar 15 – 20 minūšu garu programmu. Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Koncerta dalībnieki tiks paziņoti līdz 2018.gada 23.martam VISC vietnē.

Sadaļas arhīvs