Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums Nolikums [PDF], [DOC] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

31.10.2016. A.Strikaite.
Informācija vokālo ansambļu vadītājiem

Komponista Andra Sējāna jaundarbi (nošu materiāls) vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2017” visās vecuma grupās 31.10.2016. tika nosūtīti novadu/pilsētu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, mūzikas metodiķiem.
Papildu informācija: Antra Strikaite,
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” projekta vadītāja
tālr. 67350811,
antra.strikaite@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs