Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Nolikums [PDF], [DOC].
Kontaktinformācija [PDF].
Fināla konkursa dalībnieki [PDF].
Rezultāti [PDF]
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri" Nolikums (ar grozījumiem 13.01.2017.) [PDF], [DOC] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
02.02.-10.02.2017. (2.posms) Vēsturiskie novadi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017" Nolikums [PDF]. Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums Nolikums [PDF], [DOC].
Finālkonkursa dalībnieki [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF], [DOC].
Finālkonkursa dalībnieki [PDF].
Rezultāti [PDF]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

17.02.2017. R.Platpere.
Par "Lakstīgalu 2017"

Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2017” Latvijas vēsturiskajos novados.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, kurš 2015.gada 4.februārī aizgāja viņsaulē 102 gadu vecumā Kalamazū (ASV). Tieši ar viņa nesavtīgo gādību un iniciatīvu, kā arī ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atbalstu izdoti 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi “Lakstīgala”, un no 2002.gada tie ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, bet no 2009.gada ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu un domubiedru gādību tika izdalīti Latvijas skolās. Pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, varēja notikt tautas dziesmu dziedāšanas konkursi skolās, novados, pilsētās, reģionos. Ar katru gadu sacensības ieguva arvien lielāku popularitāti, tās vērsās plašumā, un tajās iesaistījās arvien vairāk dalībnieku.
Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Šogad sacensībām “Lakstīgala 2017” vēsturiskajos novados tika izvirzītas 48 dziedātāju grupas ar 230 dalībniekiem. Kurzemes 40 tautasdziesmu zinātāji sacentās 2.februārī Kuldīgā, 90 dziedātāji no Vidzemes tikās 8.februārī Ogrē, 50 Latgales dziedātāji - 9.februārī Preiļos, Rīgas un Zemgales 50 dziedātāji sacentās 10.februārī Rīgā.
Bērnu radoši un atraktīvi sagatavotie priekšnesumi - mājas darbi priecēja gan žūrijas pārstāvjus, gan visus klātesošos bērnus un pedagogus. Arī sacensības dziesmu zināšanā un dziedāšanā parādīja, ka bērni savu skolotāju vadībā izcili apguvuši gan tautasdziesmu vārdus, gan melodijas tā, lai varētu tās izpildīt ar lepnumu un pārliecību. Tādēļ arī visas dziedātāju komandas saņēma ļoti labu novērtējumu - I pakāpes diplomus.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams. Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei 2018.gadā, notiks sacensības vēsturiskajos novados, kā arī krāšņs noslēguma sarīkojums, kurā tiksies un sadziedāsies visu novadu dziedātāji, notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ierakstu CD prezentācija, kā arī kopā pieminēsim izcilā pedagoga, diriģenta Roberta Zuikas 105 gadus un īstenosim viņa novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”.
>> Rezultāti

Sadaļas arhīvs