Sākumlapa > Interešu izglītība > Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties interešu izglītības jomu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 16.08.2016.

Materiāla nosaukums, veids, anotācija u.c. informācija Interešu izglītības joma Datne
Metodiskie ieteikumi bērnu un jauniešu folkloras kopu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Folklora PDF
Metodiskie ieteikumi tautas dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Dejas PDF
Eksperimentēšana kā vides izziņas metode
Metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības pedagogiem
Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vides izglītībā Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" dalībniekiem Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā Vizuālā māksla PDF
Metodiskie ieteikumi kora interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi mazo mūzikas kolektīvu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas "Pūtēju orķestris" veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiski ieteikumi skolēnu instrumentālo, vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu vadītājiem Mūzika PDF
Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei Visas jomas PDF
Ieteikumi mūsdienu dejas programmas izveidei Dejas PDF
Ieteikumi pašvaldības interešu izglītības attīstības programmas izveidei
Apstiprināti ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 2003.gada 3.februāra rīkojumu Nr.6.
Visas jomas PDF
Ieteikumi bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas "Teātris" veidošanai
Apstiprināti ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 2003.gada 3.februāra rīkojumu Nr.8.
Teātra māksla PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai tehniskajā jaunradē Tehniskā jaunrade PDF
Ieteikumi vides izziņas spēļu veidošanai Vides izglītība PDF
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē 2010” darbu anotācijas Vides izglītība PDF
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē 2011” darbu anotācijas Vides izglītība PDF

2015.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu:

 • Zvejniekciema vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Ogres Valsts ģimnāzijas veidotās spēles [PDF],
 • Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra veidotās spēles [PDF],
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas dabaszinību skola" veidotās spēles [PDF]
Vides izglītība PDF

2014.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas enerģijas tēmai:

 • Jelgavas 6.vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Ventspils 2.pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Medumu pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Talsu pamatskolas veidotās spēles [PDF]
Vides izglītība PDF
2013.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām (Bebrenes vidusskolas, Pabažu pamatskolas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles, Kārsavas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Zantes pamatskolas, Rīgas 54.vidusskolas veidotās spēles) [ZIP]
Vides izglītība ZIP

2012.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas meža tēmai:

 • Andrupenes pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Bebrenes vidusskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Krāslavas pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Mežgaļu pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas veidotās spēles [ZIP],
 • BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" [ZIP]
Vides izglītība ZIP
2010.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF
2008.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF
2007.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF  
2006.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF  

Spēle "Purvas laipas atklājējs"
Gaujas Nacionālā parka fonda realizētā Latvijas un Igaunijas projekta "Atpakaļ dabā" rezultātā izdota izglītojoša spēle par purviem "Purva laipas atklājējs". Spēle tapusi Valsts Izglītības satura centra (VISC) organizētā vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" ietvaros un tika izvēlēta izdošanai kā mitrāju projekta "Atpakaļ dabā" idejai visatbilstošākā. Spēles autori ir Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi. Spēle pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē:

 • spēle latviešu valodā [ZIP]
 • spēle igauņu valodā [ZIP]
 • spēle krievu valodā [ZIP]
Vides izglītība ZIP
Pedagogu metodisko izstrādņu saraksts
Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, iespējams iepazīties ar sarakstā norādītajām pedagogu metodiskajām izstrādnēm izdrukas formātā.
Visas jomas PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Interešu izglītības joma Datne