Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 02.12.2017.
(pieteikšanās līdz 24.11.2017.)
Rīga Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" Nolikums [PDF].
[DOC]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 01.04.2017. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2017" Nolikums [PDF].
Konkursa afiša [JPG].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2017" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2017" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2017" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.02.-28.04.2017. Novadi Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
04.-06.05.2017. Rīga, Vecpiebalgas novads Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs