Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 01.04.2017. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2017" Nolikums [PDF], [DOC].
Konkursa afiša [JPG]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi Nolikums (ar grozījumiem 16.01.2017.) [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
04.-06.05.2017. Rīga, Vecpiebalgas novads Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs