Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 26.11.2016. Rīga Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" Rezultāti [PDF].
Nolikums [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 01.04.2017. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 22.04.2017. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
04.-06.05.2017. Rīga, Vecpiebalgas novads Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

29.11.2016. M.Mellēna.
Izskanējis XX stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa 2016"

Rīgas Latviešu biedrībā 2016.gada 26.novembrī Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2016” fināls pulcēja 125 dalībniekus.
Sarīkojums piepildīja Rīgas Latviešu biedrību ar bērniem un jauniešiem, kuri savu stāstu pūru pielocījuši gan ģimenē, gan folkloras kopās, gan mērķtiecīgi sadarbojoties ar saviem latviešu valodas skolotājiem. Stāstnieku konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi iesaistoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, kura iespējama, pateicoties folkloras skolotāju un folkloras kopu vadītāju, latviešu valodas skolotāju un citu interesentu neatlaidīgam un nesavtīgam sadarbības procesam ar jaunajiem stāstniekiem, gatavojot viņus stāstnieku konkursam. Rīkotāju vārdā izsakām sirsnīgu pateicību katram, kurš veicina konkursa „Teci, teci, valodiņa” mērķu sasniegšanu, tādējādi piedaloties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā.
Finālistus vērtēja stāstniecības eksperti no Latviešu folkloras krātuves, Latvijas Radio, UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla labākie stāstnieki, zinoši skolotāji, un stāstīšanas tradīciju kopēji: Aldis Pūtelis, Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Aelita Ramane, Agita Lapsa, Anete Karlsone, Iveta Irbe, Andrejs Svilāns, Iveta Medene un Vidvuds Medenis.
Latvijas Stāstnieku ķēniņa titulu šogad izcīnīja Zane Sinkēviča no Dignājas pamatskolas folkloras kopas „Dignōjīši”, pedagogs Aīda Bikauniece, Ernests Zalāns no Riebiņu vidusskolas folkloras kopas „Jumalāni”, pedagogi Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža, un Maksims Pavlovs no Nirzas pamatskolas folkloras kopas „Spryguļi”, pedagogs Anita Klovāne.
>> Pārskats un rezultāti

Sadaļas arhīvs