Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 01.04.2016. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2016" Nolikums [PDF].
Afiša [PDF].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
21. un 22.05.2016. Saldus un apkārtne Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF]
Plakāts [JPG]
 
Fināls 26.11.2016. Rīga Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa" Nolikums [PDF], [DOC] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs