Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 01.04.2016. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2016" Nolikums [PDF].
Afiša [PDF].
Rezultāti [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 23.04.2016. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2016" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
21. un 22.05.2016. Saldus un apkārtne Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF]
Plakāts [JPG]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

15.08.2016. M.Mellēna.
Vasaras skolas folkloras skolotājiem, kopu vadītājiem

VISC, turpinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu izglītošanai tradicionālās kultūras jomā, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un folkloras skolotājiem organizē "Vasaras skolas 2016".
>> Lasīt vairāk sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Sadaļas arhīvs