Folklora
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Folklora

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikumi
u.c. informācija
Atbildīgais
Fināls 21.04.2018. Rīga Anekdošu konkurss "Anekdošu virpulis 2018" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 21.04.2018. Rīga Tradicionālās muzicēšanas konkurss "Klaberjakte 2018" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 21.04.2018. Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2018" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Fināls 21.04.2018. Rīga Tradicionālo deju konkurss "Vedam danci 2018" Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.02.-26.04.2018. Novadi Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie sarīkojumi (skates) Nolikums [PDF] Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
19.-20.05.2018. Līvāni Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums Nolikums [PDF].
Plakāts [PDF]
Māra Mellēna, tālr.26522141; e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs