dziesmusv.jpg
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktuālā informācija

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija vērsusies plašumā, jo X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Sagatavošanās process un arī Svētku norises atspoguļotas mājaslapā dziedundejo.lv, kuras arhīvā (skatīt sākuma lapas pašā apakšā) iespējams apskatīt arī IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapu saturu.

10.11.2016. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas konkurss

Uzsākot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gadā, ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju.
Konkursam tika iesniegti seši konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota komisija: režisore Anna Jansone, Latvijas Televīzijas projektu vadītāja Irēne Grūzīte, laikraksta “Izglītība un Kultūra” galvenā redaktore Daiga Kļanska, režisors, aktieris Valdis Lūriņš, mākslas maģistre Dita Pfeifere, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja, komunikācijas speciāliste Inga Vasiļjeva, atbildīgā sekretāre – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite.
Par atbilstošāko mākslinieciskās koncepcijas ideju, kura jāattīsta un jāpilnveido atbilstoši XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vajadzībām, tika atzīts Ingas Krišānes darbs ar devīzi „Rotā”. Saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto, vērtēšanas komisija darba autora identitāti konstatēja, atverot slēgto aploksni ar devīzi „Rotā”.

27.07.2016. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju

Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Svētki, kas ir lielākais notikums Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas dzīvē ar  kulmināciju reizi piecos gados un kuru sagatavošana ir nepārtraukts un pēctecīgs process vairāku gadu garumā.
Uzsākot gatavošanos nākamajiem svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina svētku mākslinieciskās koncepcijas  konkursu.
Aicinām radošus un ieinteresētus izglītības un kultūras darbiniekus izteikt savu redzējumu par to, kādi varētu būt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki bērnu un jauniešu mērķauditorijai, saglabājot, izkopjot un attīstot dziesmu un deju svētku tradīciju!
Konkursa nolikums publicēts VISC mājas lapā.
Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupa.
Darbus līdz 2016. gada 28. oktobrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 27.oktobris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003 ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā koncepcija".
>> Konkursa nolikums [PDF]
>> Pieteikuma veidlapa [DOC]