dziesmusv.jpg
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktuālā informācija

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija vērsusies plašumā, jo X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Sagatavošanās process un arī Svētku norises atspoguļotas mājaslapā dziedundejo.lv, kuras arhīvā (skatīt sākuma lapas pašā apakšā) iespējams apskatīt arī IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapu saturu.

18.01.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona.
Darbi līdz 2017.gada 17.martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 16.marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija".
Radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē.
>> Konkursa nolikums [PDF]

>> Pieteikuma veidlapa [DOC]

18.01.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepciju

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona.
Darbi līdz 2017.gada 17.martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 16.marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija".
Radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā.
>> Konkursa nolikums [PDF]

>> Pieteikuma veidlapa [DOC]

20.12.2016. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmi

Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākais notikums Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas dzīvē ar kulmināciju reizi piecos gados, un to sagatavošana ir nepārtraukts un pēctecīgs process vairāku gadu garumā.
Gatavojoties nākamajiem – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020.gadā, Valsts izglītības satura centrs izsludina svētku logo zīmes konkursu. Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus izteikt krāsās savu redzējumu, kāds varētu izskatīties vizuāli vienojošais simbols šiem svētkiem!
Konkursa nolikums publicēts VISC vietnē. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona.
Darbi līdz 2017.gada 24.februārim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs: 23.februāris, adrese: VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003) ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīme".
>> Konkursa nolikums [PDF]

>> Pieteikuma veidlapa [DOC]

Sadaļas arhīvs