Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Diāna Gavare, tālr.67350810, e-pasts diana.gavare@visc.gov.lv
02.02.2018., 16.02.2018. Limbaži, Jūrmala Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums [PDF] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
09.02.2018. (2.k.) Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF].
Konkursa rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

21.02.2018. Z.Mūrniece.
Februārī noslēdzies šā gada tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Limbažos un Jūrmalā

Gada baltākajā un sniegotākajā mēnesī – februārī - Limbažos un Jūrmalā ar dejām, radošām un sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” aizvadīja gandrīz viens tūkstotis dejotāju no 37 Latvijas deju kolektīviem. Pasākuma mērķis - motivēt 5.-9.klašu un 7.-9.klašu dejotājus kopt un pilnveidot savas deju prasmes, tikties ar vienaudžiem un bagātināties novadu zinībās. Pasākumu rīkotāji bija sagatavojuši piedzīvojumiem un aktīvām nodarbībām bagātas dienas, kuru ietvaros varēja gan sacensties sportiskās aktivitātēs, apliecināt sevi radošajās mākslās un pierādīt dejošanas meistarībā. Koncertos, kas notika gan Limbažu Kultūras namā, gan Jūrmalas sākumskolā “Taurenītis”, tika izdejotas 80 dejas – dažādu paaudžu autoru dejas, kas piemērotas tieši šim vecumposmam.
>> Lasīt vairāk

13.02.2018. Z.Mūrniece.
Izdejots četrpadsmitais Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja"

Ogres novada Kultūras centrā aizvadītajā piektdienā tika izdejots jau četrpadsmitais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kas ik gadu pulcina vairākus desmitus Latvijas horeogrāfu, kuri veido dejas tieši bērnu un skolu jaunatnes deju kolektīviem.
Šā gada konkursam tika pieteiktas sešas dejas, kuras veidotas, balstoties latviešu tautas deju, rotaļu un rotaļdeju pūrā. Savukārt 34 dejas tika piedāvātas konkursa II daļai – latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Pavisam konkursam tika pieteiktas 27 autoru 40 dejas, kuras izdejoja vairāk nekā 800 dejotāju no 36 dažāda vecuma deju kolektīviem.
Deju horeogrāfu vidū bija pieredzes bagāti horeogrāfi un Deju svētku virsvadītāji: Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Agris Daņiļevičs, Dagmāra Bārbale, Iluta Mistre, Lāsma Skutāne, Sarmīte Stapule. Savu radošo devumu piedāvāja arī jaunās paaudzes horeogrāfi un deju skolotāji: Guna Trukšāne, Rūta Lauce, Anita Pielēna – Pelēna, Rudīte Jurciņa, Mārtiņš Jurciņš, Inese Putroma, Lelde Krēsliņa, Baiba Miķelsone, Ilona Bogdanova, Ieva Sīle, Jānis Kalniņš, Madara Rozenberga, Paula Āboliņa, Alise Mironova, Agnese Lepse, Inita Kalniņa, Inese Cīrule, Inga Liepiņa, Inga Rimša.
Konkursa žūrijas darbu vadīja profesore, horeogrāfe, Latvijas Skolu jaunatnes un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Rita Spalva. Žūrijas sastāvā tika iekļauti arī horeogrāfi, Deju svētku virsvadītāji Indra Ozoliņa, Iveta Pētersone – Lazdāne un Ilmārs Dreļs.
>> Konkursa rezultāti

Sadaļas arhīvs