Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.03-20.04.2018.
(2.kārta)
Vēsturiskajos novados Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Diāna Gavare, tālr.67350810, e-pasts diana.gavare@visc.gov.lv
02.02.2018., 16.02.2018. Limbaži, Jūrmala Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums [PDF] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
09.02.2018. (2.k.) Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

26.04.2015. D.Gavare.
Noslēdzies Mūsdienu deju radošais konkurss

2018.gada marta un aprīļa mēnešos norisinājās Mūsdienu deju radošie 2.kārtas konkursi - Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Balstoties uz konkursa nolikumu tika vērtēti horeogrāfu jaunrades darbi, krātas idejas un horeogrāfiskā leksika Mūsdienu deju uzvedumam Skolu jaunatnes XII Dziesmu un deju svētkiem. Šogad pirmo reizi tika izsniegti augstākās pakāpes diplomi. Konkursu otrās kārtas vērtēja profesionāla un pieredzējusi žūrija. Lai arī žūrijas locekļu sastāvs bija mainīgs, tās kodolu veidoja Valsts izglītības satura centra Mūsdienu deju ekspertu komisijas pārstāvji – Edmunds Veizāns, Edīte Ābeltiņa, Annika Andersone, Ivetta Tamane. Pieaicinātie žūrijas locekļi – Inga Raudinga, Anastasija Vorkunkova. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja horeogrāfe, D.paed., LKA profesore Gunta Bāliņa.
Žūrijas komisija kopumā atzinīgi novērtē Mūsdienu deju žanra tehniskās sagatavotības attīstību, horeogrāfiju radošumu un skatuviskās kultūras mācīšanu audzēkņiem. Tomēr žūrija vērš uzmanību uz dejiskumu – neaizrauties ar triku izrādīšanu, vairāk izmantot telpu, veidot oriģinālus zīmējumus, pamatot priekšnesuma tēmu ar kustību materiālu, pievērst uzmanību tērpu atbilstībai, pilnveidot un bagātināt kustību krājumu.
>> Konkursu rezultāti

Sadaļas arhīvs