Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Diāna Gavare, tālr.67350810, e-pasts diana.gavare@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

12.09.2017. Z.Mūrniece.
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem

VISC š.g. 10.oktobrī plkst.10.00-13.30 Profesionālās izglītības kompetences centrā "Rīgas tehniskā koledža", Braslas ielā 16, Rīgā, rīko repertuāra apguves semināru tautas deju kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem. Reģistrācija no plkst.9.00. Pielikumā: semināra darba plānojums.
Papildu informācija: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece (e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).
>> Semināra darba plānojums

Sadaļas arhīvs