Dejas
Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

Pasākumi

2016. gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
19.08.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Audzināšanas darba konsultatīvā padome   Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
27.09.2016 Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem Darba kārtība [PDF] Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
28.09.2016. Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-14.10.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils tehnikums", Saules iela 15, Ventspils Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
29.11.2016. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", Jūrmalas gatve 96, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs