Dejas
Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
09.05.2018. -26.10.2018. Jelgava, Madona, Rīga, Rēzekne, Talsi Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāli

Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs