Aktuālā informācija
Audzināšanas joma ir sarežģīts darbības lauks, kurā vienmēr satiksies atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams, par virzieniem, kā tas attīstāms, par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti, par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritārām. Tā ir kompromisu māksla sabalansēt šos viedokļus un atrast kopsaucēju.
Sākumlapa > Audzināšana > Aktualitātes

Aktuālā informācija

 

Audzināšana

10.11.2016. E.Pelša.
Aicinājums izglītības iestādēm rīkotajos pasākumos 11.novembrī - Lāčplēša dienā un 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

2016.gada 18.novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu - Latvijas valsts dzimšanas dienu. Taču pirms tam Lāčplēša dienā -11.novembrī tiks godināti Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņa. Lai apzinātos savas saknes un valstisko piederību, iepriekšējo paaudžu atstātā mantojuma nozīmīgumu un savu personīgo atbildību par tā saglabāšanu, lai stiprinātu Latvijas sabiedrības saliedētību un izkoptu patriotismu jaunajā paaudzē, aicinām izglītības iestādēs organizēt tematiskus pasākumus un svinīgus sarīkojumus, kā arī iesaistīties valsts un pašvaldību rīkotajās aktivitātēs, kas veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
>> Lasīt vairāk

04.10.2016. E.Pelša.
Noticis rudens seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem

Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 27.septembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizēja semināru novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. Semināra mērķis bija informēt par aktualitātēm audzināšanas darbā sniegt metodisku atbalstu pedagogiem audzināšanas darba īstenošanā novados/pilsētās un to izglītības iestādēs.
>> Lasīt vairāk
>> Semināra darba kārtība

19.09.2016. K.Sprudzāne.
Notika 8.Award rudens talka

10.septembrī Likteņdārzā notika 8.Award rudens talka. Valsts izglītības satura centra organizētajā pasākumā piedalījās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vienības no Aizupes, Auces, Bikstiem, Jaunjelgavas, Kaķeniekiem, Mežiniekiem un Taurupes.
>> Lasīt vairāk

24.02.2016. E.Pelša.
Aktualizēts metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs"

VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli "Klases stundu programmas paraugs", kas palīdzēs mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas.
Aktualizētajā "Klases stundu programmas paraugā" pilnveidotas tematiskās grupas: "Sevis izzināšana un pilnveidošana", "Piederība valstij" un "Pilsoniskā līdzdalība", ne tikai papildinot tās ar jaunām tēmām, bet norādot arī uz iespējamo starppriekšmetu saikni mācību priekšmetos, kuros minētās tēmas aplūkotas padziļināti.
Tematiskā grupa "Veselība un vide" tika aktualizēta 2014.gadā, ņemot vērā Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas ieteikumus. Tematiskā grupa "Karjeras izvēle" papildināta ar jaunām tēmām un ieteicamajiem informācijas avotiem. Iepriekšējais veidols saglabāts tēmai "Drošība". Izmaiņas veiktas arī, tematiskās grupas strukturējot pa vecumposmiem: 1.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-9.klase un 10.-12.klase.
>> Metodiskais līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

14.04.2015. E.Pelša.
Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem

VISC ir sagatavojis metodisko materiālu pedagogiem „Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē”, kas ieskicē virkni problēmjautājumu pedagoga darbā saistībā viņa personīgo un profesionālo gatavību un motivāciju strādāt un sadarboties ar sociālā riska grupas bērniem un viņu vecākiem. Tajā sniegts arī ieskats par darbā izmantojamajiem resursiem, metodēm un nepieciešamo atbalstu.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs