Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referenta (darbinieka) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā (vēlams vispārējā vai profesionālajā izglītībā);
 • pieredze metodiskā darba vadīšanā un īstenošanā;
 • pieredze pasākumu/projektu audzināšanas darba jomā organizēšanā;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • teicama latviešu valodas prasme;
 • vēlama angļu valodas prasme.

Veicamie amata pienākumi:

 • sadarboties (konsultācijas, pasākumi, profesionālās kompetences pilnveide) ar pašvaldību audzināšanas darba speciālistiem, profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, izglītības pārvalžu darbiniekiem, pedagogiem, sociālajiem partneriem, valsts institūciju darbiniekiem par audzināšanas darba jautājumiem;
 • organizēt profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (seminārus, kursus, pieredzes apmaiņas pasākumus) pedagogiem audzināšanas darba jomā;
 • koordinēt valsts nozīmes pasākumu/projektu organizēšanu un īstenošanu audzināšanas darba jomā;
 • koordinēt metodisko līdzekļu/atbalsta materiālu izstrādi audzināšanas darba pilnveidei;
 • izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sagatavot atbilžu projektus;
 • sniegt priekšlikumus un izstrādāt normatīvo aktu projektus;
 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem; sniegt ar audzināšanas darba saturu saistītu informāciju dažādiem politikas plānošanas un analīzes dokumentiem, pētījumiem un izvērtējumiem.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojums, sākot no EUR 783,- pirms nodokļu nomaksas;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centra tuvumā (Strūgu ielā 4);
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC].

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 07.05.2018. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.