Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz vecākā eksperta amatu (darbinieka amats) ESF projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Prasības pretendentiem:

 • Maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai psiholoģijā. Vēlama augstākā izglītība speciālajā pedagoģijā;
 • Pieredze darbā skolā vai augstskolā;
 • Pieredze speciālajā pedagoģijā;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā;
 • Padziļinātas zināšanas un prasmes strādāt ar MS Office programmām profesionālo pienākumu veikšanai;
 • Pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā;
 • Vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Vēlama pieredze darba grupu organizēšanā un koordinēšanā.

Veicamie amata pienākumi:

 • Ar mācību satura, mācību un metodisko materiālu izstrādi  saistībā ar speciālo izglītību un iekļaujošo izglītību projekta uzdevumu izpildes plānošana, īstenošanas vadīšana, kontrole;
 • Darbību koordinēšana starp mācību satura jomām, starp izglītības posmiem saistībā ar iekļaujošo izglītību un speciālo izglītību mācību saturā;
 • Sniegt metodisku, organizatorisku un informatīvu atbalstu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem, kuri īsteno iekļaujošo izglītību, izstrādē un īstenošanā;
 • Iniciēt, veidot un uzturēt partnerattiecības ar izglītības iestādēm, rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem attiecībā uz iekļaujošo izglītību sekmīgai jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • Koordinēt diagnostikas instrumentu izstrādi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Pieteikuma dokumentus - Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta atbilstību augstāk minētajām prasībām pretendentam un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi: Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturam”, Aspazijas bulvārī 24, Rīga, LV–1050 ar norādi „Konkursam” vai sūtīt uz e-pasta adresi projekts8311@visc.gov.lv  līdz 2018.gada 23.februārim. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Vairāk informācija par projektu: www.skola2030.lv
Vairāk informācija par amatu: Linda Spreile, tālrunis: 66051908, e-pasts: linda.spreile@831.visc.gov.lv

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.