Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz 1 amata vietu (darbinieks) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. Darba līgums uz noteiktu laiku – uz projekta realizācijas laiku.

Amata nosaukums:

 • Vecākais eksperts informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) jomā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā izglītība (vēlams IT vai saistītā nozarē).

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes un personiskās īpašības:

 • Vismaz 3 gadus ilga pieredze IT nozarē.
 • Vēlama pieredze darbā ar izglītības programmām.
 • Vēlama pieredze mācību satura un metodisko materiālu izstrādes procesa pamatprincipu pārzināšanā.
 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas.
 • Praktiskā pieredze darbā ar multimediju materiāliem.
 • Sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes.
 • Strukturētas domāšanas un sistematizēšanas prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un argumentēt savu viedokli.

Amata pienākumi:

 • Projekta ietvaros izstrādātā profesionālās izglītības satura (digitālo mācību materiālu, izglītības satura un novērtēšanas materiālu) IT risinājumu izveide un ieviešana.
 • Metodiskā atbalsta un konsultāciju sniegšana projekta darbiniekiem, sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem par izstrādātā profesionālās izglītība satura IT risinājumu izveidi.
 • Atbalsta funkcijas sniegšana/nodrošināšana Projekta vecākajiem ekspertiem izstrādātā satura apstrādē.
 • Labās prakses un pieredzes pārneses ierosināšana profesionālajā izglītībā lietotajos IT risinājumos.

Amatam noteikta 19.saime, IIIA līmenis, 10.algu grupa – 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e- pasta adresi info@852.visc.gov.lv ar norādi “Vecākais eksperts IT jomā” līdz 2017.gada 11.augustam.
Telefons informācijai 64615339, 25662887.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz 1 amata vietu (darbinieks) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. Darba līgums uz noteiktu laiku – uz projekta realizācijas laiku.

Amata nosaukums:

 • Juriskonsults-iepirkumu speciālists.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā izglītība nozarē un jurista kvalifikācija.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes un personiskās īpašības:

 • Pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā ne mazāk kā 3 gadi.
 • Pieredze valsts un/vai pašvaldību iepirkumu procedūras dokumentācijas sagatavošanā.
 • Pieredze valsts un/vai pašvaldību iepirkumu procedūras pilna cikla organizēšanā un pārvaldībā.
 • Pieredze projektu darbā.
 • Sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes.
 • Strukturētas domāšanas un sistematizēšanas prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un argumentēt savu viedokli.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Teicamas MS Office programmatūras (MS Word, MS Excel, MS Power Point)lietošanas prasmes.
 • Iemaņas darbā ar nepieciešamajām publiskajām datu bāzēm.

Amata pienākumi:

 • Projekta iepirkumu plāna sagatavošana un aktualizēšana.
 • Projekta iepirkuma tehniskās dokumentācijas un līgumu projektu sagatavošana.
 • Iepirkuma procedūru nodrošināšana, t.sk. plānošana, tās norises organizēšana un izpilde, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana, iepirkuma procesa kontrole.
 • Informācijas sniegšana Projekta atskaišu, pārskatu sagatavošanai (t.sk. maksājuma pieprasījuma) savas kompetences ietvaros.
 • Projekta iepirkumu dokumentu kārtošana un glabāšana.
 • Projekta juridiskā nodrošinājuma procesu vadība, plānošana un uzraudzība, uzdevumu izpildes plānošana, koordinēšana, kontrole, darbības analīze.
 • Juridiskā nodrošinājuma dokumentācijas (dokumentu veidu) uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana.
 • Projekta ieviešanas procesā nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu sagatavošana/izstrāde.
 • Iepazīšanās ar aktuālo informāciju par normatīvo aktu regulējumu savas kompetences ietvaros.
 • Iepriekšējā tiesiskuma pārbaude trešo personu sagatavotajiem dokumentu projektiem.
 • Juridisku konsultāciju un rakstveida atzinumu sniegšana savas kompetences ietvaros.

Amatam noteikta 21. saime, IIIA līmenis, 9.algu grupa – 986 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošas dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e- pasta adresi info@852.visc.gov.lv ar norādi “Juriskonsults-iepirkumu speciālists” līdz 2017.gada 11.augustam.
Telefons informācijai 64615339, 25662887.