Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vecākā referenta (datubāzes administratora) (darbinieka) amatu

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās;
 • valsts valodas prasme – latviešu valoda (dzimtā valoda) vai C1 līmenis;
 • pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu datorprogrammu izmantošanu, īpaši Microsoft Access;
 • zināšanas un prasmes datubāzu konfigurēšanā un elektronisko datu apstrādē;
 • darba pieredze datorizētu informācijas sistēmu resursu administrēšanā un uzturēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Veicamie amata pienākumi:

 • administrēt valsts informācijas sistēmu (valodas prasmes apliecību datu uzskaites sistēmu) un valsts valodas prasmes pārbaudījumu datubāzi;
 • veidot dažāda veida statistiskos pārskatus par valsts valodas prasmes pārbaužu rezultātiem;
 • nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudes apliecību uzskaites sistēmas regulāru atjaunošanu.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu mēnesī EUR 840,- bruto.
 • darbu valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • darbavietu Rīgā, Vaļņu ielā 2.

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae –, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi “Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 01.07.2018. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.