Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai“ aktivitātes koordinatora zinātniski pētnieciskās darbības jomā amata vietu (darbinieka amats)

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Maģistra grāds izglītības vadībā, pedagoģijā vai līdzvērtīgā jomā

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • Darba pieredze izglītības iestādē;
 • Pieredze nacionāla līmeņa interešu pārstāvniecības organizācijas vadībā;
 • Pieredze nacionāla līmeņa interešu pārstāvniecības organizācijas vadībā;
 • Pieredze nacionāla mēroga izglītības pasākumu organizēšanā;
 • Pieredze darbā ar inovatīvu mācību metožu un pieeju izmantošanā darbā ar izglītojamiem;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas prasmes;
 • Labas komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Veicamie amata pienākumi:

 • Sadarbības partneru aktivitāšu satura uzraudzība;
 • Nacionāla mēroga pasākumu organizēšana (izglītojamo apzināšana, satura izstrāde, ieviešana, programmu izstrāde);
 • Dalības organizēšana, izglītojamo koordinēšana dalībai starptautiskos pasākumos, t.sk., atbalsts izglītojamo pilnveidei;
 • Ekspertu un citu aktivitātes ieviešanā iesaistītā personāla darba satura pārraudzība;
 • Projekta saturisko atskaišu nodrošināšana par savu aktivitāti;
 • Sadarbības nodrošināšana ar citu projekta aktivitāšu personālu.

Amatam noteikta 35.saime, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2017.gada 20.jūnijam. Uzziņas pa tālruni 67350965

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ finansista – grāmatveža amata vietu (darbinieka amats) – 1 vakance

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā izglītība finanšu vadībā, ekonomikā vai līdzvērtīgā jomā

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • Grāmatveža kvalifikācija;
 • Vismaz 5 gadu darba pieredze finansista un grāmatveža amatā;
 • Darba pieredze Eiropas struktūrfondu vai starptautisku finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu grāmatvedības uzskaitē un finanšu vadībā;
 • Amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;      
 • Prasme strādāt komandā;     
 • Psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Veicamie amata pienākumi:

 • Projekta finanšu plānošana un izmaksu kontrole;
 • Projekta finanšu procedūru ievērošanas pārraudzība;
 • Grāmatvedības darba vadīšana, t.sk., grāmatvedības uzskaite;
 • Sadarbības partneru finanšu dokumentācijas pārbaude, tai skaitā sadarbības partneru metodoloģiskais atbalsts;
 • Pašvaldību finansējuma kvotu un avansu plānošana;
 • Atskaišu, pārskatu un maksājumu pieprasījumu finanšu datu sagatavošana;
 • Inventarizācijas veikšana;
 • Grāmatvedības un materiālo vērtību uzskaites kontrole.

Amatam noteikta 12.1.saime, IIC līmenis, 10.mēnešalgu grupa.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2017.gada 20.jūnijam. Uzziņas pa tālruni 67350965

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ datu speciālista amata vietu (darbinieka amats) – 1 vakance

 Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • Pieredze lietvedības darbā;
 • Pieredze projektu darbā.

Veicamie amata pienākumi:

 • Projekta mērķa grupas (izglītojamo un pedagogu) unikālo datu ievade, sasaiste un vadība koordinācijā ar VIIS datu bāzi;
 • IT resursu lietotāja atbalsts;
 • Projekta dokumentu aprites un glabāšanas organizēšana, t.sk.dokumentu sagatavošana arhivēšanai;
 • Ziņojumu un atskaišu tehniskā sagatavošana.

Amatam noteikta 19.2  saime, I  līmenis, 7.mēnešalgu grupa.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2017.gada 20.jūnijam. Uzziņas pa tālruni 67350965

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ speciālista izglītības jautājumos amata vietu (darbinieka amats) – 1 vakance

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijas nozarē

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • Pieredze darbā vispārējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē;
 • Pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā;
 • Projektu darba pieredze.

Veicamie amata pienākumi:

 • Ārvalstu autorrisinājumu satura izvērtēšana un adaptācija;
 • Vispārizglītojošo iestāžu konsultēšana metodiku ieviešanā;
 • Līgumu slēgšana par izglītības iestāžu iesaisti metodiku aprobācijā, aprobācijas procesa uzraudzība;
 • Metodisku (tai skaitā e-formāta) materiālu izstrāde un pilnveide;
 • Dalība aprobācijas procesā.

Amatam noteikta 35.saime, III  līmenis, 10.mēnešalgu grupa.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2017.gada 20.jūnijam. Uzziņas pa tālruni 67350965