Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka (ierēdņa) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā dabaszinātņu un/ vai  inženierzinātņu jomā vispārējā izglītībā;
 • pieredze mācību satura dokumentu (mācību priekšmetu standartu un programmu) un/ vai mācību līdzekļu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt mācību sasniegumu vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesu;
 • pārzināt metodiskā darba īstenošanas procesu;
 • pārzināt lietišķo komunikāciju, dokumentu izstrādi un iesniegumu un vai atbilžu sagatavošanu;
 • sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;

Veicamie amata pienākumi:

 • nodaļas vadītāja prombūtnē organizēt nodaļas darbu; piedalīties nodaļas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē;
 • pārraudzīt mācību priekšmetu “Dabas zinības”, “Dabaszinātnes”, “Fizika”, “Ķīmija”, “Bioloģija”, “Ģeogrāfija” īstenošanu, nodrošināt mācību satura pilnveidi kompetenču pieejā vispārējās izglītības pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē un pārraudzīt tā ieviešanu;
 • sadarboties (konsultācijas, pasākumi, profesionālās kompetences pilnveide) ar mācību satura metodisko apvienību vadītājiem, pedagogu profesionālajām apvienībām un biedrībām, izglītības pārvalžu darbiniekiem, augstskolām, pedagogiem, sociālajiem partneriem;
 • koordinēt izglītības iestāžu izstrādāto Valsts vispārējās izglītības standartos neminētu vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartu izvērtēšanu, izvērtēt kompetencei atbilstošus mācību priekšmetu standartus;
 • izskatīt apstiprināšanai iesniegtās mācību literatūras manuskriptus, koordinēt to atbilstības mācību priekšmeta standartam izvērtēšanu; koordinēt mācību (metodisko) līdzekļu izstrādi;
 • izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sagatavot atbilžu projektus; sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem; sniegt ar mācību saturu saistītu informāciju dažādiem politikas plānošanas un analīzes dokumentiem, pētījumiem un izvērtējumiem.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa), mēnešalga pirms nodokļu nomaksas EUR 997.00.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC]

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 2.februārim. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā matemātikā un/ vai  datorzinātnēs vispārējā izglītībā;
 • pieredze mācību satura dokumentu (mācību priekšmetu standartu un programmu) un/ vai mācību līdzekļu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt mācību sasniegumu vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesu;
 • pārzināt metodiskā darba īstenošanas procesu;
 • pārzināt lietišķo komunikāciju, dokumentu izstrādi un iesniegumu un vai atbilžu sagatavošanu;
 • pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;

Veicamie amata pienākumi:

 • pārraudzīt mācību priekšmetu “Matemātika”, “Datorika”, “Informātika”, “Programmēšanas pamati” īstenošanu, nodrošināt mācību satura pilnveidi kompetenču pieejā vispārējās izglītības pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē,  un pārraudzīt tā īstenošanu; piedalīties nodaļas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē;
 • sadarboties (konsultācijas, pasākumi, profesionālās kompetences pilnveide) ar mācību satura metodisko apvienību vadītājiem, pedagogu profesionālajām apvienībām un biedrībām, izglītības pārvalžu darbiniekiem, augstskolām, pedagogiem, sociālajiem partneriem;
 • izvērtēt izglītības iestāžu izstrādātos Valsts vispārējās izglītības standartos neminētu mācību priekšmetu standartus;
 • izskatīt apstiprināšanai iesniegtās mācību literatūras manuskriptus, koordinēt to atbilstības mācību priekšmeta standartam izvērtēšanu;
 • izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sagatavot atbilžu projektus; sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem; sniegt ar mācību saturu saistītu informāciju dažādiem politikas plānošanas un analīzes dokumentiem, pētījumiem un izvērtējumiem.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), mēnešalga pirms nodokļu nomaksas EUR 740.00.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC]

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 2.februārim. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.