Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Decembris, 2016.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
2.decembris, plkst.10:00 Rīga, Graudu 21, Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem  Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem  Mudīte Reigase, Speciālās izglītības nodaļas vadītāja, tālr.: 67212240, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv 
6.decembris,
plkst.10:30
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Kr.Valdemāra iela 10, Rīga Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības seminārs Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasta: areta.raudzepa@visc.gov.lv
7.-9., 14.-16.decembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi "Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika" (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
8.decembris,
plkst.10:30
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas iela 16, Rīga Seminārs elektronikas pulciņu pedagogiem "Elektronikas dienas 2016" ietvaros Jānis Rage-Raģis , VISC vecākais referents, tālr.: 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
8.decembris, plkst. 9:00  Profesionālās izglītības kompetences centrs  "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas ielā 16, Elektronikas laboratorija Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Elektroniķis 2016" Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
8.decembris, plkst.15:00 Rīgā, Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2.stāvs) Cilvēkdrošības mācību kursa satura izstrāde. Darba grupas sanāksme. Ināra Švarca, VISC vecākā referente, tālr.: 67212313, e-pasts: inara.svarca@visc.gov.lv 
17.decembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu seminārs "Beta" Mudīte Kalniņa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv