Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2016.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
3.-4.oktobris Atēnas, Grieķija Projekta ATTRACT VET 3.partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
3.-4.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Skolu teātru režisoru profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810,  e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv 
4.-7.oktobris Viesnīca “Konventa Sēta”, Rīga EP Pestalozzi programmas seminārs "Pedagogu profesionālā pilnveide skolas vidē" Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
4.-28.oktobris Koka ēku renovācijas centrs "Koka Rīga", Krāsotāju iela 12  Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu  pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas"  Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasta: areta.raudzepa@visc.gov.lv
4.oktobris LNVM, Brīvības bulvāri 32, Rīgā Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārs. Vita Jaunozola, VISC vecākā referente, tālr.: 67814473, e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv 
5.oktobris, plkst. 10:00 Gētes institūts, Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīga Vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Rita Kursīte, VISC vecākā referente, tālr.: 6781446, e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv 
5.-7.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi „Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika” (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: nometnes@visc.gov.lv 
7.oktobris,
plkst.15:00
Valmieras integrētā bibliotēka, Bērnu apkalpošanas nodaļa Bērnu un jauniešu stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” pusfināls  Māra Mellēna, VISC vecākā referente, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
7.oktobris,
plkst.11:00
Rīgas pilī, Pils laukums 3, Rīga  Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un viņu pedagogu apbalvošana Agnese Mīļā, VISC vecākā referente, tālr.: 67814482, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
11.oktobris,
plkst.10:30
VISC, Strūgu iela 4, Rīga Semināri novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
11.oktobris LNVM, Brīvības bulvāri 32, Rīgā “Latvijas un pasaules vēstures” skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Vita Jaunozola, VISC vecākā referente, tālr.: 67814473, e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv 
11.oktobris,
plkst.10:00
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16 Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem  Ilze Mažāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv
12.-14.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi „Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika” (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: nometnes@visc.gov.lv 
13.-14.oktobris Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils tehnikums", Saules iela 15, Ventspils Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
14.oktobris, plkst.10:00 Lomonosova iela 4, 409.aud., Rīga Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
15.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras pedagogu profesionālās kompetnces pilnveides kursu 1.nodarbība Māra Mellēna, VISC vecākā referente, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
17.oktobris Strūgu iela 4, Rīga Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Aiva Šenne, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: aiva.senne@visc.gov.lv
17.-19.oktobris Ļubļjana, Slovēnija Projekta NewWBL 3.partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
19.-20.oktobris Nikosija, Kipra Projekta SEM@SCHOOLS.EU 3.partneru sanāksme Aina Špaca, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
20.oktobris RTU inženierzinātņu vidusskola Izglītības pārvalžu darbinieku atbildīgo par valsts pārbaudījumiem seminārs Lauris Grīvans, VISC vecākais referents, tālr.: 67814472, e-pasts: lauris.grivans@visc.gov.lv
20.-21.oktobris PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", Vānes iela 4, Liepāja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Apdares darbi” Dace Ozoliņa, VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, tālr.: 67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
21.oktobris,
plkst.10:00 
VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs seminārs programmas Award vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
21.oktobris Novados/pilsētās/novadu apvienībās Latviešu valodas (mazākumtautību programmu) 33.valsts olimpiādes II posms Agnese Mīļā, VISC vecākā referente, tālr.: 67814482, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
21.oktobris,
plkst.10:00-14:00
Strūgu iela 4, Rīga Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv;
Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
21.oktobris, plkst.10:00    Rīgā, Kronvalda bulvārī  1 Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
24.-30.oktobris A.Daņiļeviča deju skola "Dzirnas", Lāčplēša iela 106, Rīga Mūsdienu deju pedagogu profesionālās kompetences pinveides kursi Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67226535, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv
24.-30.oktobris A.Daņiļeviča deju skola "Dzirnas", Lāčplēša iela 106, Rīga Tautas deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi Ilze Mažāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810,e-pasts:ilze.mazane@visc.gov.lv
25.oktobris,
plkst.10:00
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, K.Valdemāra iela 10, Rīga Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv 
25.oktobrī, plkst.10.00  Jaunjelgavas vidusskolā, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava Sporta skolotāju metodisko apvienību informatīvs seminārs Inese Bautre, VISC vecākā referente, tālr.: 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
25.-26.oktobris Rīgas 6.vidusskola Profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
26.oktobris,
plkst.10:00
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
26.oktobris,
plkst.10:00
Rīgas Ostvalda vidusskola, Dammes iela 20 Sākumskolas krievu valodas skolotāju metodisko komisiju vadītāju informatīvs seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
26.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
27.oktobris Strūgu ielā 4, Rīga Matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju vadītāju seminārs Jānis Vilciņš , VISC vecākais referents, tālr.: 67814479, e-pasts: janis.vilcins@visc.gov.lv
28.-29.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Programmas Award jauno vadītāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
28.oktobris,
plkst.10:00
Vaļņu 2, IZM Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ģeogrāfijas skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem Natālija Buile, VISC vecākā referente, tālr.: 67 814432, e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv
28.oktobris,
plkst.10:00
Motormuzejs, S.Eizenšteina iela 6, Rīga Sadarbībā ar CSDD un Motormuzeju konference ,,Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā” Inese Bautre, VISC vecākā referente, tālr.: 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
Agrita Miesniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67814437, e-pasts: agrita.miesniece@visc.gov.lv
29.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu seminārs "Beta" Mudīte Kalniņa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv