Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Janvāris, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
3.janvāris – 5.februāris Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas" Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
8.janvāris, plkst.9.00 un 14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
10.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
11.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
11.janvāris Pilsētās, novados Franču valodas valsts olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
13.janvāris Pilsētās, novados Vēstures valsts olimpiādes 9.un 12.klasēm otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
16.janvāris Pilsētās, novados Latviešu valodas valsts olimpiādes 11.-12. klasēm otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
17.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
17.janvāris Pilsētās, novados Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
18.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
18.janvāris Microsoft Latvia, Zaļā iela 1, Rīga Projekta "B-Learning" seminārs skolu komandām  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
19.janvāris, plkst.9:00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
19.janvāris, plkst.10.00 Rīgas 15.vidusskola, Visvalža iela 9, Rīga Latviešu valodas valsts olimpiādes  (mazākumtautību programmām) II kārta un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
20.janvāris, plkst. 10.00 Pilsētās, novados Fizikas valsts olimpiādes otrais posms tiešsaistē (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
21.janvāris, plkst.10.00 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu nodarbība Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.janvāris, plkst.9.00 un 14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
24.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
24.janvāris Pilsētās, novados Filozofijas valsts olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
24.-25.janvāris Sofija, Bulgārija Projekta "New WBL" 4.partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
25.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
25.-27.janvāris Latvijas Universitātes Dabaszinātņu māja, Jelgavas iela 1, Rīga Bioloģijas valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
26.janvāris, plkst.10.30 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
26.janvāris, plkst.13.00 Līvānu 1.vidusskola Laimiņas skola Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu rotaļnieku konkurss Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
27.janvāris, plkst.10.00 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Programmas Award vadītāju resertifikācijas seminārs Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
28.janvāris, plkst.11.00 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Rīga Vācu valodas valsts olimpiādes  I kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
28.janvāris, plkst.11.00-16.00. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Ķengaraga iela 8, Rīgā Praktiskās ievirzes seminārs "Beta" Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
30.janvāris Pilsētās, novados Latviešu valodas valsts olimpiādes 8.-9.klasēm otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
31.janvāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv