Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Februāris, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
1.-16.februāris Rīgas dome 45.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2017” Latvijas kārtas laureātu darbu izstāde "Ceļojums" Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.:67350810, e-pasts:areta.raudzepa@visc.gov.lv
1.februāris, plkst.11.00 Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.:67814478, e-pasts:anta.lazareva@visc.gov.lv
1.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
1.februāris, plkst.10.00 Novados, pilsētās Ekonomikas valsts olimpiādes otrais posms tiešsaistē (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
2.februāris, plkst.11.00 Kuldīgas novada BJC, 1905.gada iela 10, Kuldīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Kurzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.:67350811, e-pasts:rita.platpere@visc.gov.lv
2.-3.februāris Ānes jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Āne Programmas Award jauno vadītāju kursi Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.:67350964, e-pasts:katrina.sprudzane@visc.gov.lv
3.februāris Novados, pilsētās Matemātikas valsts olimpiādes 9.-12.klasēm otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
3.februāris, plkst.10.00 Ventspils Jaunrades nams Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss- praktikums radioelektronikā Jānis Rage-Raģis , VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts:janis.rage-ragis@visc.gov.lv
4.februāris, plkst.9.30 Rīgas Motormuzejs Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības “Motormuzeja kauss” Jānis Rage-Raģis , VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts:janis.rage-ragis@visc.gov.lv
6.februāris, plkst.10.00 Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis”, Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga Profesionālās pilnveides seminārs „Pedagogu metodiskā darbība interešu izglītībā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā” (dalībnieki - interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes «Manas mājas» darbu autori) Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.:67350810, e-pasts:areta.raudzepa@visc.gov.lv
7.-8.februāris Madride, Spānija Projekta “European Sweets Iteneraries-ESI” partneru tikšanās Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.:67350961, e-pasts:aina.spaca@visc.gov.lv
7.februāris, plkst.9:00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
7.februāris, plkst.10.00 Novados, pilsētās Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.klasēm otrais posms tiešsaistē (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
8.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
8.februāris, plkst.11.00 Ogres Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Vidzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.:67350811, e-pasts:rita.platpere@visc.gov.lv
8.februāris, plkst.10.00 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.:67814478, e-pasts:anta.lazareva@visc.gov.lv
8.,9.,10.,14.,15.,16. februāris VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Kursi bērnu nometņu vadītājiem bez pieredzes "Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas metodika" (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.:67350813; e-pasts:nometnes@visc.gov.lv
9.februāris, plkst.11.00 Preiļu novada BJC, Kooperatīva iela 6, Preiļi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Latgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.:67350811, e-pasts:rita.platpere@visc.gov.lv
9.februāris VISC, Vaļņu ielā 2, Rīgā Projekta “Practical implementation of main transparency tools - EQF, ECVET, EQAVET - in European VET organisations - ATTRACT-VET “ sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.:67350961, e-pasts:inta.baranovska@visc.gov.lv
10.februāris, plkst.14.30 Rīgas Skolēnu pils, Kr. Barona iela 99, Rīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Zemgalē un Rīgā Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.:67350811, e-pasts:rita.platpere@visc.gov.lv
10.februāris, plkst.10.00 Lomonosova iela 4, Rīga, 409.aud. Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.:67814463, e-pasts:lubova.jakovele@visc.gov.lv
10.februāris, plkst.13.00 Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.:67350810; e-pasts:arta.slica@visc.gov.lv
10.-11.februāris Rīga Mācību seminārs projekta “European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers - EFFeCT” pilotskolām Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.:67350961, e-pasts:inta.baranovska@visc.gov.lv
12.februāris, plkst.9.00; plkst.14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude  Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.:67814478, e-pasts:anta.lazareva@visc.gov.lv
14.februāris, plkst.14.30 Rīga Tiešsaistes seminārs projektā “Curriculum design for Blended Learning – B-Learning” Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.:67350961, e-pasts:inta.baranovska@visc.gov.lv
14.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
15.februāris, plkst.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā” 1. nodarbība Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.:67350814, e-pasts:inese.liepina@visc.gov.lv
15.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
16.februāris, plkst.14.00 Rīga, Rīgas Latviešu biedrības nams 45.starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2017” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.:67350810, e-pasts:areta.raudzepa@visc.gov.lv
16.februāris, plkst.10.00  Rīga, Gētes institūts, Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas) Vācu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.:67814463, e-pasts:lubova.jakovele@visc.gov.lv
16.februāris, plkst.14.00  Liepājas 7.vidusskola, Klubs “Fontaine Palace” Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Kurzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.:67350811, e-pasts:egils.sketris@visc.gov.lv
17.februāris, plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīga Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.:67814463, e-pasts:lubova.jakovele@visc.gov.lv
17.februāris, plkst.11.00  Alūksnes Kultūras centrs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Ziemas sporta centrs “Mežinieki” Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.:67350810, e-pasts:areta.raudzepa@visc.gov.lv
17.februāris, plkst.11.00 Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 5.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Latgalē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.:67350811, e-pasts:egils.sketris@visc.gov.lv
17.februāris Pilsētās, novados Matemātikas valsts olimpiādes 5.-8.klasēm otrais posms Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
18.februāris, plkst.9.00; plkst.13.00 Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.:67814478, e-pasts:anta.lazareva@visc.gov.lv
18.februāris, plkst.10.00  VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 2.nodarbība Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.:26522141, e-pasts:mara.mellena@visc.gov.lv
18.februāris, plkst.12.00  Cesvaines vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Vidzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.:67350811, e-pasts:egils.sketris@visc.gov.lv
18.februāris Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā Praktiskās ievirzes seminārs “Beta” (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.:67350815, e-pasts:mudite.kalnina@visc.gov.lv
20.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
20.februāris Zaļā iela 1, Rīga Mācību seminārs projekta “Curriculum design for Blended Learning – B-Learning” dalībskolām Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.:67350961, e-pasts:inta.baranovska@visc.gov.lv
21.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
21.februāris, plkst.11.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Vēstures valsts olimpiādes trešais posms 12.klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
22.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
22.februāris, plkst.10.00 Novados, pilsētās Ģeogrāfijas valsts olimpiādes otrais posms tiešsaistē (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
22.februāris, plkst.12.00  Ventspils 1.ģimnāzija, Ventspils Jaunrades nams Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam” Kurzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.:67350811, e-pasts:egils.sketris@visc.gov.lv
22.-23.februāris Rīga Projekta “Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for WBL – TTT4WBL” partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.:67350961, e-pasts:inta.baranovska@visc.gov.lv
23.februāris, plkst.10.30 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Seminārs interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem Astra Aukšmuksta, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja, tālr.:67350957, astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
23.februāris, plkst.12.00 Vērgales pamatskola Lejaskurzemes bērnu un jauniešu folkloras sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.:26522141, e-pasts:mara.mellena@visc.gov.lv
23.februāris, plkst.10.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Podnieku iela 1, Daugavpils Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem Ilga Prudņikova, Speciālās izglītības nodaļas vadītājas vietniece, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
24.februāris, plkst.10.00 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna iela 21a, Rīga Vācu valodas valsts olimpiādes II kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
24.februāris, plkst.13.00 Beverīnas novada Kauguru kultūras nams Tālās Gaujmalas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums, dziedātāju un muzikantu konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.:26522141, e-pasts:mara.mellena@visc.gov.lv
24.februāris, plkst.10.00 Ilūkstes novada Kultūras centrs un Ilūkstes 1.vidusskola Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.:67350810; e-pasts:arta.slica@visc.gov.lv
24.februāris, plkst.12.00 Mazsalacas novada Kultūras centrs Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Vidzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.:67350811, e-pasts:egils.sketris@visc.gov.lv
25.februāris, plkst.12.00 Lēdurgas kultūras nams Vidzemes piejūras novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.:26522141, e-pasts:mara.mellena@visc.gov.lv
25.februāris, plkst.9.00, plkst.14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.:67814478, e-pasts:anta.lazareva@visc.gov.lv
25.februāris, plkst.10.00 Siguldas novada Jaunrades centrs Latvijas skolēnu LEGO ROBOTIKAS konkurss Jānis Rage-Raģis , VISC vecākais referents, tālr.:67350963, e-pasts:janis.rage-ragis@visc.gov.lv
26.februāris, plkst.11.00 Rīgas Skolēnu pils  Rīgas un Piedaugavas dziedātāju konkurss Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.:26522141, e-pasts:mara.mellena@visc.gov.lv
27.februāris Pilsētās, novados Vācu valodas valsts olimpiādes 8.klasēm otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv
28.februāris, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts:ilga.prudnikova@visc.gov.lv
28.februāris - 1.marts Liepājas Valsts tehnikums, Liepāja Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.:67350815, e-pasts:agnese.mila@visc.gov.lv