Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Marts, 2018.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.marts Kuldīga, Kuldīgas Mākslas nams Stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis" Viduskursas novada pusfināls Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
1.marts Ventspils, Jaunrades nams Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Kurzemē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītajas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
1.marts Ikšķiles Tautas nams, Lībiešu iela 2, Ikšķile 19.valsts turnīra "Teātra sports" reģionālā skate Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
1.-2.marts Valmiera, Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultāte, Tērbatas iela 10 Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
2.marts Valmiera 19.valsts turnīra "Teātra sports" reģionālā skate Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
2.marts Jelgava, Jelgavas 4. vidusskola Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Zemgalē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītajas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
2.marts Madonas Kultŗas centrs Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
2.marts Lēdmane, Lēdmanes kultūras nams Piedaugavas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
2.marts Rēzeknes novada Sprūževas kultūras nams Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas, skalu lēkšanas, kadriļu un dvieļu deju konkursi Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
3.marts Rīgas 6.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas  un Zemgales  novadu skate Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
3.marts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Franču valodas valsts olimpiādes trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
5.-10.marts Daugavpils, Daugavpils novada kultūras centrs, Dobeles iela 30 Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas un 72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
5.marts Merķeļa 11, Rīga Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju profesionālās kompetences pilnveides grupu darba seminārs Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
06.,07., 20.,21., 22., 27., 28.marts pl.9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
6.marts Limbaži, Limbažu Bērnu un jauniešu centrs Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Vidzemē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītajas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
6.marts Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Filozofijas valsts olimpiādes trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
7.marts Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Ekonomikas valsts olimpiādes trešais posms  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
7.marts Madona, Madonas Multifunkcionālais centrs “Kubs” Skolēnu skatuves runas konkurss Vidzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
7.marts Rīgas 45. vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
7.marts Preiļu mūzikas un mākslas skola Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Latgalē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītajas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
8.marts Rīga, Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Rīgā Antra Strikaite, VISC IIADN vadītajas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
8.marts Jēkabpils BJC Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
8.marts Līvāni, Līvānu kultūras nams Dienvidlatgales rotaļnieku konkurss “Lielais rotaļnieks“ un “Anekdošu virpuļa“ pusfināls Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
8.-9.marts Oslo, Norvēģija  ES Erasmus+ projekta “Track VET” partneru sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
8.-9.marts Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Rīga Matemātikas valsts olimpiādes trešais posms 9.-12.klasēm un laureātu apbalvošana  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
9.marts Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Riga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojums Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
9.marts Rīgas 10.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
9.marts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Latviešu valodas valsts olimpiādes trešais posms 11.-12.klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
9.marts Dobele, Dobeles 1. vidusskola, Dzirnavu 4 19.Valsts turnīra Teātra sports reģionālā skate Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
10.marts Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīgā Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiāde 10. - 12.klasēm trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
10.marts Rīga, JG Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola  Rīgas novada sarīkojums mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras kopām Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
12.marts  VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs seminārs programmas Award vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā eksperte, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
14.marts Ranka, Rankas pamatskola Vidzemes augstienes novada sarīkojums bērnu un jauniešu folkloras kopām Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
14.marts Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
15.marts Ludza Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
15.-17.marts Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”,  Zīļu iela 2 Programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā eksperte, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
17.marts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (4.nodarbība) Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
17.marts Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
19.marts  O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola, Skrindu iela 1, Rīga Latviešu valodas valsts olimpiādes trešais posms 8.-9.klasēm  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
20.marts Minsitru kabinets Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un viņu pedagogu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
20.marts Friča Brīvzemnieka pamatskola, Rīga Rīgas novada sarīkojums  bērnu un jauniešu folkloras kopām Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
21.marts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", Rēzekne Skolēnu skatuves runas konkurss Latgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
21.marts Rīgas Valdorfskola Rīgas novada sarīkojums  bērnu un jauniešu folkloras kopām Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
21.-22.marts Ļubļana, Slovēnija ES Erasmus+ projekta New WBL partneru sanāksme  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
21.-23., 28.-30.marts VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
22.marts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Angļu valodas valsts olimpiāde 10. - 12.klasēm trešais posms  II kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
22.marts Saldus Bērnu un jauniešu centrs Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija”, tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte” un tradicionālās dejošanas konkursa ”Vedam danci” pusfināli Austrumkursas un Viduskursas novados Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
22.marts Līvānu kultūras centrs, Rīgas ielā 105, Līvāni 19.valsts turnīra "Teātra sports" reģionālā skate Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
23.marts Jelgava, Institūta 4, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personāla speciālistiem Anita Falka, VISC vecākā eksperte, tālr.: 67212227, anita.falka@visc.gov.lv
23.marts Upītes pamatskola, Upītes tautas nams Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums un folkloras konkursu pusfināli Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
23.marts Iecava, Iecavas kultūras nams Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfināls Zemgalē Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
23.marts Valmieras Viestura vidusskola Skolēnu skatuves runas konkurss Vidzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
23.marts Ogres novada Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre  Mūsdienu deju radošais konkurss Vidzemē Diāna Gavare, VISC vecākā referente, Tālr.:67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
23.marts Liepāja, BJC „Vaduguns” Stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis" pusfināls Lejaskurzemes novadā Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
24.marts Latvijas Universitāte, Rīga, Imantas 7.līnija 1 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāla-konkursa “No baroka līdz rokam” finālkonkurss (popgrupas, džeza ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi) Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
26.marts LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, Rīga, Vēstures valsts olimpiādes trešais posms 9.klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
27.marts Liepājas BJC struktūrvienība “Vaduguns” Skolēnu skatuves runas konkurss Kurzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
27.marts Zasas Tautas nams Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
27.-29.marts LU Dabaszinātņu māja, Jelgavas iela 1, Rīga Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
28.marts Dricānu kultūras nams Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte” pusfināli Ziemeļlatgalē   Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
28.marts Līvānu kultūras nams Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija”, tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte” un tradicionālās dejošanas konkursa ”Vedam danci” pusfināli Dienvidlatgalē Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
28.marts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28.marts Rīgas speciālā internātpamatskola, Aglonas iela 57 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.marts Dundaga 19.valsts turnīra "Teātra sports" reģionālā skate Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv