Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Aprīlis, 2018.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
4.aprīlis Kandava Skolēnu skatuves runas konkurss Kurzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
4.- 6.aprīlis VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
04.,05., 10.,11., 17., 18., 25., 26.aprīlis plkst. 9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
5.aprīlis Talsi Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!"Kurzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
5.aprīlis Jūrmala Skolēnu skatuves runas konkurss  Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
6.aprīlis Jelgava Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" Zemgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
6.aprīlis Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija", dejotāju konkursa "Vedam danci" un muzikantu konkursa "Klaberjakte" pusfināli Sēlijas novadā Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
6.aprīlis BJC "Rīgas Skolēnu pils" Skolēnu skatuves runas konkurss Rīgā Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
6.aprīlis Slampes pagasta Kultūras pils, Tukuma novads, Slampes pagasts, Slampe,  Mūsdienu deju radošais konkurss Zemgalē Diāna Gavare, VISC vecākā referente, Tālr.:67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
7.aprīlis Lēdurgas kultūras nams Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija", dejotāju konkursa "Vedam danci" un muzikantu konkursa "Klaberjakte" pusfināli Vidzemes piejūras novadā Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
8.aprīlis Rīgas 6.vidusskola II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
8.aprīlis Rīga, Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas skolēnu pils" Muzikantu konkursa "Klaberjakte" pusfināls Rīgas novadā Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
11.aprīlis Ogre Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" Vidzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
12.aprīlis Vilces kultūras nams Zemgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
12.aprīlis Liepājas Bērnu un jauniešu centrs Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija", dejotāju konkursa "Vedam danci" un muzikantu konkursa "Klaberjakte" pusfināli Lejaskurzemes novadā Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
12.aprīlis Jelgavas Amatu skola Skolēnu skatuves runas konkurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
12. - 13.aprīlis Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums un seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
13.aprīlis Jēkabpils Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" Latgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
13.aprīlis Liepājas Olimpiskais centrs, Liepājas novads, Liepāja, Brīvības iela 39 Mūsdienu deju radošais konkurss Kurzemē Diāna Gavare, VISC vecākā referente, Tālr.:67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
13.aprīlis Līvānu kultūras nams Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
13.-14.aprīlis Iecava 19.valsts turnīra "Teātra sports" fināls Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
14.aprīlis VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (5.nodarbība) Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
17.aprīlis VEF Kultūras pils, Rīga, Ropažu iela 2 Mūsdienu deju radošais konkurss Rīgā Diāna Gavare, VISC vecākā referente, Tālr.:67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
17.-19.aprīlis VISC, Strūgu iela 4, Rīga Vides objektu un mākslas darbu  konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 2.kārta Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
18.-20., 25.-27.aprīlis VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
18.aprīlis Ventspils Jaunrades nams Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija", dejotāju konkursa "Vedam danci" un muzikantu konkursa "Klaberjakte" pusfināli Austrumkursas, Viduskursas un Ziemeļkurzemes novados  Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
19.aprīlis Ogresgala pamatskola, Nākotnes iela 4, Ogres novads Pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr. 67350814, epasts inese.liepina@visc.gov.lv
19.aprīlis Jelgava X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Zemgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
20.aprīlis Ventspils X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Kurzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
20.aprīlis Ventspils X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Kurzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
20.aprīlis Daugavpils teātris, Rīgas iela 22a, Daugavpils Mūsdienu deju radošais konkurss Latgalē Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.:67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
20.-21.aprīlis Valmieras Viestura vidusskola Skolu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!"- Latvijas valsts 100gadei veltītā skolu teātru izrāžu parāde Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
22.aprīlis Rīga, Rīgas tehniskā universitāte Stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis 2018" fināls Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
22.aprīlis Rīga, Rīgas tehniskā universitāte Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija", dejotāju konkursa "Vedam danci" un muzikantu konkursa "Klaberjakte" fināli Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
23.aprīlis plkst. 13.00 Merķeļa 11, Rīga Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju profesionālās kompetences pilnveides grupu darba seminārs Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
24.aprīlis VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīva sanāksme festivāla dalībniekiem par bērnu tautas deju festivālu "Latvju bērni danci veda"  Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
24.aprīlis Valmiera X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Vidzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
25.aprīlis Daugavpils X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Latgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
26.aprīlis Rīga X Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas var!" koru konkurss Rīgā Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
26.aprīlis Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv