Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Marts, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
1.marts, plkst.10.00 Rēzeknes novada Sprūževas kultūras nams Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas, skalu lēkšanas, kadriļu un dvieļu deju konkursi Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
1.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
1.marts, plkst.12.00 Jēkabpils 3.vidusskola Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Latgalē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
1.marts NVO nams, Ieriķu iela 42A, Rīga Ievadseminārs 100 pirmsskolu un skolu vadītājiem, kuru izglītības iestādes piedalīsies mācību satura aprobācijā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) ietvaros, kā arī attiecīgo pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pārstāvjiem Sarmīte Vucāne, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” asistente, tālr.: 29424515, e-pasts: sarmite.vucane@831.visc.gov.lv
2.marts, plkst.12.00 Saldus mūzikas un mākslas skola  Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Kurzemē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
2.marts, plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Ekonomikas valsts olimpiādes trešais posms  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
3.marts, plkst.11.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Latviešu valodas valsts olimpiādes trešais posms 11.-12.klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
3.marts, plkst.10.00 Merķeļa 11, Rīga Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem Anita Falka, VISC Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente, tālr.: 67212227, e-pasts: anita.falka@visc.gov.lv 
3.marts, plkst.12.00 Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēka Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Zemgalē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
3.marts, plkst.14.00  Smiltenes Kultūras centrs VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma skate Vidzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
3.marts, plkst.14.00  Valmieras Kultūras centrs Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Vidzemē Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv 
3.marts, plkst.11.00 Saldus novada Kalnu vidusskolā  5.-9. un 7.-9. klašu  tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam" Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
4.marts, plkst.10.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Franču valodas valsts olimpiādes trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
4.marts, plkst.10.00  Rīgas 6.vidusskola VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma skate Rīgā un Pierīgā  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
7.marts Daugavpils Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Liene Voroņenko, ESF projektu vadītāja, tālr.: 67350815, e-pasts: liene.voronenko@visc.gov.lv
7.marts, plkst.11.00 Valmieras Viestura vidusskola Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Vidzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
7.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
7.marts, plkst.14.00 Rīgas 3.speciālā internātpamatskola Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
7.marts, plkst.10.30 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Filozofijas valsts olimpiādes trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
7.marts ES māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) diskusija “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?” Sanita Lazdiņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” eksperte, tālr.: 26442060, e-pasts: sanita.lazdina@831.visc.gov.lv
8.marts, plkst.9:00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
8.marts, plkst.14:00 Bērnu jauniešu centrs „IK Auseklis” Rīgas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
9.marts, plkst.14.00 Rīga, BJC "Rīgas Skolēnu pils" Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Rīgā Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.:67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
9.marts, plkst.10.00 VISC, Vaļņu iela 2, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
9.-10.marts Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Raiņa bulvāris 8, Rīga Matemātikas valsts olimpiādes trešais posms 9.-12.klasēm un laureātu apbalvošana  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
10.marts Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja Kurzemes reģiona izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
10.marts, plkst. 10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs seminārs Award vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
10.marts, plkst.11.00  Iecavas vidusskola Bērnu un jauniešu folkloras kopu dejotāju, muzikantu konkursu Zemgales pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
10.marts, plkst.13.00 Mazsalacas novada Kultūras centrs Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Vidzemē Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
10.marts, plkst.14.00  Jelgavas 4.vidusskola VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma skate  Zemgalē un Kurzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, egils.sketris@visc.gov.lv
11.marts, plkst.11.00  Rīgas 54.vidusskola Rīgas mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
11.marts, plkst.11.00  Jēkabpils 2.vidusskola VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma skate Latgalē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
13.marts, plkst.10.00 Daugavpils Valsts ģimnāzija Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
13.marts, plkst.10.00 Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS" Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
13.marts, plkst.10.00 Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrs “Šķūnis” Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
13.-17.marts A.Daņiļeviča deju skola “Dzirnas”, Lāčplēša iela 106, Rīga Tautas deju kolektīvu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā” Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
14.marts, plkst.10.00 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs Tautas deju kolektīvu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā” Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
14.marts, plkst.10.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgava Tautas deju kolektīvu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā” Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
14. marts  Rēzekne Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Liene Voroņenko, ESF projektu vadītāja, tālr.: 67350815, e-pasts: liene.voronenko@visc.gov.lv
14.marts, plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskola, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads Seminārs speciālās izglītības matemātikas skolotājiem Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
14.marts Izglītības iestādēs Angļu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, rakstu un mutvārdu daļa Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
14.marts, plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskola, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem  Anita Falka, Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente, tālr.: 67212227, e-pasts: anita.falka@visc.gov.lv
14.-16. marts Alūksnes bērnu un jauniešu centrs Kursi bērnu nometņu vadītājiem ar pieredzi "Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas kompetenču pilnveide" (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
14.-17. marts Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla Programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
15.marts Izglītības iestādēs Angļu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, mutvārdu daļa; Vācu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, rakstu un mutvārdu daļa Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
15.marts, plkst.10.00 Salas vidusskola Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
15.marts, plkst.10.00 Rīgas 94.vidusskola Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
15.marts, plkst.10.00 Rīgas Juglas vidusskola Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
16.marts Izglītības iestādēs Angļu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, mutvārdu daļa; Krievu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, rakstu un mutvārdu daļa Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
16.marts, plkst.10.30 Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs  "Anekdošu virpulis" pusfināls Viduskursā Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
16.marts, plkst.10.00 Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
17.marts Izglītības iestādēs Franču valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, rakstu un mutvārdu daļa; 
Krievu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, mutvārdu daļa
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
17.marts Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils Latgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
17.marts Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
18.marts, plkst.10.00 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu nodarbība Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
18.marts, plkst.12.00 Lēdurgas kultūras nams Vidzemes piejūras folkloras kopu dziedātāju, dejotāju un muzikantu konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
19.marts, plkst.9.00, plkst.14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
21.marts, plkst.10.00 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Zemgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
21.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
21.marts, plkst.14.00  Rīgas 45.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Rīgā, Pierīgā un Kurzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
21.marts Rīga Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Liene Voroņenko, ESF projektu vadītāja, tālr.: 67350815, e-pasts: liene.voronenko@visc.gov.lv
22.marts Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava Zemgales reģiona izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
22.marts, plkst.10.00 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
22.marts, plkst.10.00 Priekuļu vidusskola Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
22.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
22.marts, plkst.11.00 Madonas Bērnu un jauniešu centrs Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Vidzemē Dace Jurka, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
22.marts, plkst.12.00  Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss "No baroka līdz rokam" Rīga, Pierīgā un Kurzemē Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
22.-24.marts Latvijas Universitātes Dabaszinātņu māja, Jelgavas iela 1, Rīga Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
22.,23.,24.marts VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Kursi bērnu nometņu vadītājiem ar pieredzi "Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas kompetenču pilnveide" (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
22.-24.marts Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
23.marts, plkst.14.00 Liepājas Bērnu un jauniešu centrs "Anekdošu virpulis" pusfināls Lejaskurzemē Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.marts, plkst.10.00 Priekuļu vidusskola "Anekdošu virpulis" pusfināls Lejaskurzemē Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.marts, plkst.10.00 Juglas vidusskola  Pedagogu profesionālās pilnveides kursi (1.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
23.-24.marts Brisele, Beļģija Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās un kultūras izpildaģentūras (EACEA) sanāksme Erasmus+ projektu koordinatoriem Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
23.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
24.marts, plkst.12.00 Līvānu Kultūras centrs Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Latgalē Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv 
24.marts, plkst.13.00 Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs Piedaugavas  novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
24.marts, plkst.11.00 Limbažu kultūras nams; Olimpiskais centrs “Limbaži”  5.-9. un 7.-9. klašu  tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam" Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
25.marts Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā Praktiskās  ievirzes seminārs “Beta” Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
25.marts, plkst.10.00 Mārcienas sākumskola Vidzemes augstienes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
25.marts, plkst.9.00, plkst.14.00 Teātra iela 8, Daugavpils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
26.marts, plkst.9.00; plkst.14.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.marts, plkst.11.00 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija, A.Saharova iela 35, Rīga Latviešu valodas valsts olimpiādes trešais posms 8.-9.klasēm  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
27.-28. marts  Penela, Portugāle Projekta "Smartlight" partneru sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
28.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
28.marts  Jēkabpils Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Liene Voroņenko, ESF projektu vadītāja, tālr.: 67350815, e-pasts: liene.voronenko@visc.gov.lv
28.marts, plkst.11.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrs Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Kurzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
28.marts, plkst.11.00 Atašienes kultūras nams Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
28.marts, plkst. 11.00 Kuldīgas iela 55, Ventspils Valsts valodas prasmes pārbaude  Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.marts, plkst.9.00 Celtnieku iela 21, Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude  Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
30.marts, plkst.11.00 Jūrmala, Jūrmalas teātris Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Pierīgā Dace Jurka, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
30.marts, plkst.12.00  Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" Rīgā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa "No baroka līdz rokam" fināls Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
30.marts, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
30.marts, plkst.12.00 Rēzeknes novada Dricānu kultūras nams Ziemeļlatgales folkloras kopu muzikantu un dziedātāju konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
30.marts, plkst.13.00 Līvānu 1.vidusskolas, Laimiņas skola Dienvidlatgales folkloras kopu dziedātāju, muzikantu un dejotāju konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
30.marts Izglītības iestādēs Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 11.klasēm Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
31.marts, plkst.10.30 Talsu Bērnu un jauniešu centrs Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Kurzemē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
31.marts, plkst.10.00 Sigulda, Siguldas pagasta Kultūras nams Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Pierīgā Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
31.marts, plkst.11.00 Vilces Tautas nams Zemgales folkloras kopu dziedātāju konkursa pusfināls Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
31.marts, plkst.10.00 Upītes pamatskola, Upītes Tautas nams Kūkovas  novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums un folkloras konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv