Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Informācija medijiem

  • Ja vēlaties saņemt informāciju, kas saistīta ar VISC darbības jomām, lūgums sazināties ar VISC sabiedrisko attiecību speciālisti Diānu Āboltiņu: tālr.67212415, e-pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

18.01.2017. D.Āboltiņa.
Izsludināti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkursi koru koncertam un tautas deju lielkoncertam

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsludina koncepciju konkursus: koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē un tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā, un aicina radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursos un izteikt savu redzējumu šiem svētkiem. Konkursos var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona.
Konkursu nolikumi publicēti VISC mājas lapā - http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml
>> Lasīt vairāk

10.01.2017. S.Ernštreite.
Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības ietādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.
>> Lasīt vairāk

28.12.2016. D.Āboltiņa.
VISC iepriecina bērnu nama "Laubere" iemītniekus

Gluži kā iepriekšējos gadus, arī šogad Valsts izglītības satura centrs (VISC) saglabājis lielisko iestādes tradīciju gada nogalē svētku laikā iepriecināt kāda Latvijas bērnu nama bērnus.
Šogad VISC darbinieki sarūpēja pārsteigumu Ogres novada bērnu nama “Laubere” brašajiem iemītniekiem. Tur šobrīd dzīvo četrpadsmit bērni vecumā no desmit līdz astoņpadsmit gadiem.
Tā kā iestādē ir telpas, kurās ļoti nepieciešams remonts, VISC darbinieki saviem spēkiem sarūpēja bērnu namam sienas krāsas, lai jaunajai paaudzei būtu iespēja pavasari sagaidīt jau atjaunotās telpās. Bērniem dāvanu maisā tika arī beisbola cepurītes un auduma mugursomas.
Tikmēr elektromontāžas uzņēmums SIA “Capitalis Inženiersistēmas” ziedoja bērnu namam 30 piekaramās griestu lampas.
Tas jau ir sākums nelielām pārmaiņām, taču, lai kvalitatīvi veiktu telpu remontu, nepieciešams vēl daudz, tāpēc aicināts ikviens, kam ir iespēja, ziedot bērnu namam “Laubere” pārējo remontmateriālu iegādei.
VISC pateicas visiem ziedotājiem par labajiem darbiem un paveikto!

23.12.2016. E.Kokina.
Noticis seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības sekmēšana"

15.decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Profesonālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" pirmais organizētais seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldbas sekmēšana". Semināru apmeklēja 39 dalībnieki, tostarp 23 sadarbības partneru pārstāvji.
>> Lasīt vairāk

20.12.2016. D.Āboltiņa.
VISC izsludina konkursu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmei

Gatavojoties nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā, Valsts izglītības satura centrs izsludina svētku logo zīmes konkursu, aicinot radošus un ieinteresētus cilvēkus izteikt krāsās savu redzējumu, kāds varētu izskatīties vizuāli vienojošais simbols šiem svētkiem.
>> Lasīt vairāk

07.12.2016. D.Āboltiņa.
Skolēnu sasniegumi starptautiskajā salīdzinājumā ir vidēji

Valsts izglītības satura centrs ir iepazinies ar jaunāko OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) PISA (Programme for International Student Assessment – Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma) pētījumu, kurā analizēti Latvijas un citu OECD valstu skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, matemātikā, lasīšanā.
>> Lasīt vairāk

06.12.2016. D.Āboltiņa.
Piešķir naudas balvas starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem

2016.gada matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi par gūtajiem sasniegumiem saņems naudas balvas kopumā 22 553 eiro apmērā un Ministru kabineta Diplomus. To paredz otrdien, 6.decembrī, valdībā apstiprinātais rīkojums "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs".
>> Lasīt vairāk

01.12.2016. K.Sprudzāne.
Veseksas grāfs princis Edvards satikās ar Latvijas jauniešiem

Darba vizītes Latvijā noslēdzošajā dienā Veseksas grāfs princis Edvards viesojās Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā un Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”, tikās ar bērniem un jauniešiem, piedalījās dažādās darbnīcās, iepazinās ar jauniešu ārpusklases aktivitātēm un abām iestādēm pasniedza programmas Award līdzdalības sertifikātus.
>> Lasīt vairāk

30.11.2016. K.Sprudzāne.
Veseksas grāfs princis Edvards pasniedz apbalvojumus desmit Latvijas jauniešiem

Darba vizītes Latvijā pirmajā dienā Veseksas grāfs princis Edvards svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pasniedza Edinburgas hercoga starptautisko zelta apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award) desmit Latvijas jauniešiem. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī programmas Award patronese Latvijā Vaira Vīķe-Freiberga, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, kā arī programmas Award dalībnieki no visas Latvijas.
>> Lasīt vairāk

20.10.2016. D.Āboltiņa.
Sākas vērienīgs projekts mācīšanas pieejas maiņas atbalstam skolās

"Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem", sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, šodien notikušajā preses konferencē ministrijas telpās, kurā sniegta informācija par projekta uzsākšanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādē un ieviešanā.
"Šodienas skolas izaicinājums ir sagatavot bērnus un jauniešus sekmīgai nākotnei mainīgā pasaulē, ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot, bet arī attīstīt spēju un vēlmi turpināt mācīties. Globālās tendences, pētījumi izglītībā un skolu vadītāju aptaujas rāda, ka nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā. Nepieciešams samazināt mācību satura sadrumstalotību, galveno uzmanību veltot dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstībai. Vienlaikus, lielāka loma jāpiešķir bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai", atzīmēja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks.
Šonedēļ tika parakstīta vienošanās starp VISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi projekta uzsākšanai. Piecu gadu projektu paredzēts uzsākt jau šajā mācību gadā, kura ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu vispārējā izglītībā - bērniem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs. Projekta būtība ir radīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, un iegūst prasmes lietot zināšanas.
>> Lasīt vairāk
>> Prezentācija. Precizēta 26.10.2016.

Sadaļas arhīvs