Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Informācija medijiem

  • Ja vēlaties saņemt informāciju, kas saistīta ar VISC darbības jomām, lūgums sazināties ar VISC sabiedrisko attiecību speciālisti Diānu Āboltiņu: tālr.67212415, e-pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv

27.06.2016. D.Āboltiņa.
VISC aicina izteikt savu viedokli par izmaiņām mācību saturā Sarunu festivālā LAMPA

Valsts izglītības satura centrs aicina interesentus uz pasākumiem Sarunu festivālā LAMPA 1. un 2. jūlijā, Cēsīs, kur ikviens varēs izteikt un paust savu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām mācību saturā.
VISC 2016. gada rudenī uzsāks apjomīgu mācību satura projekta īstenošanu, kura mērķis ir pakāpeniski ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu no pirmsskolas līdz vidusskolai. Projekta ietvaros tiks veidots un aprobēts jauns mācību saturs, materiāli un izglītoti skolotāji.
Lai iesaistītu sabiedrību diskusijā par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības saturā, apzinātu daudzveidīgus viedokļus un vēlmes un skaidrotu iecerēto izmaiņu būtību, Sarunu festivālā LAMPA 1. un 2. jūlijā visas dienas garumā darbosies VISC telts, kā arī notiks vairāki pasākumi.
>> Lasīt vairāk

22.06.2016. D.Āboltiņa.
Tuvojas vasaras skola-seminārs „Alfa”

No 3. jūlija līdz 23. jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola - seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta 49.gadu pēc kārtas. Skolas - semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
>> Lasīt vairāk

15.06.2016. D.Āboltiņa.
Datorikas mācību satura aprobācija pirmajā mācību gadā noritējusi sekmīgi

Datorikas mācību satura aprobācija pirmajā mācību gadā visās 153 pilotskolās noritējusi sekmīgi, izraisot interesi gan skolēnos, gan skolotājos. Valsts izglītības satura centrs 2015. gadā izveidoja darba grupu, kas izstrādāja piecus datorikas mācību programmu paraugus pamatskolas skolēniem. Minētie programmu paraugi tika veidoti ar mērķi sekmēt skolēnu zināšanu pilnveidi un praktisko prasmju attīstīšanu datorikā, kas nepieciešama daudzveidīgās dzīves situācijās informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā.
>> Lasīt vairāk

01.06.2016. D.Āboltiņa.
Liepājā notiks Latvijas skolu teātru parāde “Spēlēsim te-ātri”

No 2. - 4. jūnijam Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks Latvijas skolu teātru izrāžu parāde “Spēlēsim te-ātri”. Latvijas skolu teātru parādē “Spēlēsim te-ātri” kopumā būs skatāmas 72 dažādas izrādes, ko piedāvās Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru kolektīvi, pulciņi un studijas no visiem Latvijas reģioniem ar vairāk nekā 1200 dalībniekiem. Gan izrādes, gan teātra sporta finālturnīru vēros un vērtēs eksperti, piešķirot piecas speciālbalvas.
>> Lasīt vairāk
>> Programma

09.05.2016. D.Āboltiņa.
Skolām pieejami pilotprojekta eksāmena rezultāti

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016.gada 13.aprīlī notika 1.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Šobrīd skolēnu darbi ir izvērtēti un pilotprojekta eksāmena rezultāti ir pieejami skolām. Tajos var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
>> Lasīt vairāk

03.05.2016. D.Āboltiņa.
Apstiprina 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus

Otrdien, 3. maijā, valdības sēdē apstiprināti 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.
Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem paredzēti februārī un martā, svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.
>> Lasīt vairāk

26.04.2016. D.Āboltiņa.
Ieviesīs izmaiņas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sarakstā

Tā kā šobrīd vairākām profesionālajām kvalifikācijām vairs nav nepieciešams organizēt centralizētos eksāmenus, bet ir identificētas tās profesionālās kvalifikācijas, kurās būtu jāorganizē centralizētie eksāmeni, šodien, 26. aprīlī, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni".
>> Lasīt vairāk

12.04.2016. D.Āboltiņa.
Notiks centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016. gada 13. aprīlī valsts izglītības iestādēs notiks centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti.
Minētie eksāmeni notiek atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam noteiktajam par valsts diagnosticējošo darbu 8., 9., 10., 11. klasē organizēšanu STEM jeb dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā kontekstā ar centralizēto eksāmenu fizikā un ķīmijā sistēmas pakāpenisku pilnveidi, paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu 2015./2016. un 2016./2017. mācību gadā.
>> Lasīt vairāk

10.03.2016. D.Āboltiņa.
Šogad ir vairāki jaunumi valsts eksāmenu kārtotājiem

Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, skolēnam jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā - un viens eksāmens pēc skolēna izvēles. Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus kārtos aptuveni 16 000 vidusskolēnu. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šā gada 30.jūnijā.
>> Lasīt vairāk

08.03.2016. D.Āboltiņa.
Sniegts pārskats par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos paveikto

Šodien, 8.martā, valdībā atbalstīts informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu izlietojumu".
>> Lasīt vairāk

08.03.2016. D.Āboltiņa.
Cilvēkdrošības mācību kursa īstenošanu vispārējā izglītībā plāno uzsākt no 2018.gada

No 2018./2019.mācību gada vispārējā izglītībā līdz ar kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu tiks uzsākta cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana. Cilvēkdrošības mācību kurss nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet tā temati tiks integrēti vispārējās izglītības saturā.
>> Lasīt vairāk

08.03.2016. D.Āboltiņa.
Grozījumi valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartā uzlabos audzēkņu eksakto zināšanu līmeni

Šodien, 2016.gada 8.martā, Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu. Tie paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā obligātus vispārizglītojošos mācību priekšmetus un palielināt šo mācību stundu skaitu visās valsts profesionālajās izglītības iestādēs.
>> Lasīt vairāk

04.02.2016. D.Āboltiņa.
Panākta svarīga vienošanās ar IKT nozari par sadarbību izglītībā

Valsts izglītības satura centrs un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 2016.gada 3.februārī parakstīja sadarbības memorandu, kurā vienojas sekmēt izglītojamo digitālās kompetences veidošanu, speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas tautsaimniecības, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) attīstības tendencēm.
Būtiskākais mērķis ir veicināt digitālās kompetences attīstību Latvijas skolēniem, tajā skaitā arī veicinot IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē, jo pašreiz Latvijā vērojams šīs jomas darbaspēka trūkums.
>> Lasīt vairāk

28.01.2016. D.Āboltiņa. Precizēts 29.01.2017.
Uzsāk jaunu vides izglītības projektu "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā.
>> Lasīt vairāk
>> Projekta nolikums

21.01.2016. D.Āboltiņa.
Audzināšanas vadlīniju izstrāde tiek īstenota trīs posmos

Kopš Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzdeva Valsts izglītības satura centram (VISC) sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2016. gada 1. jūnijam iesniegt Ministru kabinetā (MK) tiesību akta projektu “Ministru kabineta noteikumi par izglītojamo audzināšanas, arī tikumiskās un valstiskās audzināšanas vadlīnijām izglītības iestādēs un to īstenošanas vērtēšanas kritērijiem”, audzināšanas vadlīniju izstrādes gaita norit atbilstoši plānotajam, īstenojot to trīs secīgos posmos.
>> Lasīt vairāk

06.01.2016. D.Āboltiņa.
Datorikas mācību programmu aprobācijas pirmā pusgada rezultātus analizēs seminārā

Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 8.janvārī plkst.10:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 rīkos Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināru.
>> Lasīt vairāk
>> Fotogalerija

29.09.2015. D.Āboltiņa.
Turpmāk svešvalodas eksāmenu varēs aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu

Otrdien, 29.septembrī, valdība apstiprināja jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz jau no 2015./2016. mācību gada svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.
>> Lasīt vairāk

26.08.2015. D.Āboltiņa.
Jaunajā mācību gadā VISC uzsāks kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi

VISC 2015./2016. mācību gadā uzsāks kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, ko Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros paredzēts aprobēt 80 izglītības iestādes.
>> Lasīt vairāk

24.03.2015. D.Āboltiņa.
Būs jaunas datorikas prasmju apguves iespējas pamatskolās no 1.septembra

Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs