Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2018.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
25.01.2018. VISC 2018/02 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā kokrūpniecības nozarē, mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē
Instrukcija
07.02.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
01.02.2018. VISC 2018/04

IT speciālista (Adobe vai ekvivalentu programmu dizainera) pakalpojumi darba grupas „Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm” ietvaros
Nolikums
Iepirkuma procedūra pārtraukta

12.02.2018. plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss) un 19.pantam "Zaļais publiskais iepirkums"

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
11.01.2018. VISC 2018/01 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Nolikums ar grozījumiem
Atbildes uz jautājumiem
13.02.2018., plkst.12.00

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"