Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2017.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
19.07.2017. VISC 2017/22 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
Jautājumi un atbildes
02.08.2017., plkst.12.00
19.07.2017. VISC 2017/21 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
02.08.2017. Plkst.12.00
18.07.2017. VISC 2017/20 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija ar pielikumiem [ZIP]
04.08.2017., plkst.12.00
14.07.2017. VISC 2017/19 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VISC funkciju nodrošināšanai
Nolikums
Līgums
27.07.2017. Plkst.11.00
13.07.2017. VISC 2017/18 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Jautājumi un atbildes [ZIP]
01.08.2017., plkst.12.00
22.06.2017. VISC 2017/15 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Grozījumi instrukcijā [ZIP]
Jautājumi un atbildes [ZIP]
17.07.2017. Plkst.12.00
22.06.2017. VISC 2017/17 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija [ZIP]
Iepirkuma procedūra pārtraukta
07.07.2017. Plkst.12.00
07.06.2017. VISC 2017/14

Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta

05.07.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
13.04.2017. VISC 2017/13

Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums

27.04.2017. Plkst.12.00
31.03.2017. VISC 2017/12 M1 kategorijas automašīnu noma Valsts izglītības satura centra un tā īstenoto SAM projektu darbības nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums
12.04.2017. Plkst.12.00
21.03.2017. VISC 2017/11

Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums

03.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
  VISC 2017/02 Naktsmītņu pakalpojumi mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem
Lēmums
Līgums
Līgums
13.01.2017. Plkst.12.00
05.01.2017. VISC 2017/01 Eksprespasta pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Lēmums
Līgums
16.01.2017. Plkst.16.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
27.02.2017. VISC 2017/10 Datortehnikas un tehnoloģiju noma
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūra pārtraukta
03.04.2017. Plkst.12.00
14.02.2017. VISC 2017/07 Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Jautājumi un atbildes
Līgums
11.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
22.02.2017. VISC 2017/09 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
09.03.2017. Plkst.12.00
07.02.2017. VISC 2017/06 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
22.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/05 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/04 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
Grozījumi
20.02.2017. Plkst.16.00

 

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"