Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2013.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
21.03.2013 VISC 2013/22 ESF

Materiālu sagatavošana pavairošanai, materiālu pavairošana un piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanai
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Grozījumi nolikumā
Grozījumi nolikumā

25.04.2013., plkst.14.0010.05.2013., plkst.14.00

31.05.2013., plkst.14.00

25.01.2013. VISC 2013/05 ESF Materiālu sagatavošana pavairošanai, materiālu pavairošana un piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanai
Nolikums
Grozījumi nolikumā
27.02.2013., plkst.14.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
05.12.2013. VISC 2013/89 Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekļu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
20.12.2013., plkst.12.00
07.11.2013. VISC 2013/86 Eksperta - uzdevumu izstrādātāja pakalpojumi mācību priekšmeta standarta monitoringa vispārējā vidējā izglītībā vajadzībām
Instrukcija
25.11.2013., plkst.12.00
05.11.2013. VISC 2013/85 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
21.11.2013., plkst.12.00
17.10.2013. VISC 2013/84 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku izveide vai aktualizēšana
Instrukcija
01.11.2013., plkst. 12.00
03.10.2013. VISC 2013/79 ESF Projekta Veselības un sociālās aprūpes nozares pedagogu un prakses vadītāju dalība nozares pasākumā izstādē „The Care Show Birmingham” un konferencē „Nursing and Care Homes Conference” Birmingemā, Lielbritānijā
Instrukcija
18.10.2013., plkst.12.00
02.10.2013. VISC 2013/78 ESF Projekta Tūrisma un viesmīlības nozares pedagogu un prakses vadītāju dalība nozares pasākumā izstādē „Food Fair” Tallinā, Igaunija un dalības nodrošināšana pieredzes apmaiņas mācību semināros un pasākumos izstādē un uzņēmumā/-os vai izglītības iestādē/-ēs.
Instrukcija
17.10.2013., plkst.12.00
02.10.2013. VISC 2013/77 ESF Konferences norises un telpu nodrošināšana projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem.
Instrukcija
17.10.2013., plkst.10.00
02.10.2013. VISC 2013/76 ESF Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstī.
Instrukcija
17.10.2013., plkst.12.00
01.10.2013. VISC 2013/74 ESF Projekta Transporta un loģistikas nozares pedagogu un prakses vadītāju dalība nozares pasākumā izstādē „Transport Security EXPO” un konferencē „Maritime Security Conference” Londonā, Lielbritānijā.
Instrukcija
16.10.2013., plkst.12.00
30.09.2013. VISC 2013/75 ESF Projekta Transporta un loģistikas nozares pedagogu un prakses vadītāju dalība nozares pasākumā izstādē „Marine Equipment Trade Show” Amsterdamā, Nīderlandē un dalības nodrošināšana pieredzes apmaiņas mācību semināros un pasākumos.
Instrukcija
16.10.2013., plkst.12.00
25.09.2013. VISC 2013/72 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Izaicinājumi izglītībā 21.gadsimtā – kā veidot rītdienas skolu šodien?” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
Instrukcija
10.10.2013., plkst.12.00
25.09.2013. VISC 2013/71 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Uzvedības traucējumi un atstumtība, to mazināšanas iespējas” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
Instrukcija
10.10.2013., plkst.12.00
25.09.2013. VISC 2013/70 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Tehnoloģiju izmantošana darbā ar skolēniem” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
Instrukcija
10.10.2013., plkst.12.00
06.09.2013. VISC 2013/66 Inovatīvu e-materiālu izstrāde vērtībizglītībā.
Instrukcija
23.09.2013., plkst.12.00
04.09.2013. VISC 2013/65 Digitāla, interaktīva materiāla par cilvēkdrošības (t.sk. veselības) jautājumiem izstrāde.
Instrukcija
19.09.2013., plkst.12.00
30.08.2013. VISC 2013/64 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Balsošanas sistēmas – pultis un interaktīvā tāfele” pedagogu profesionālās pilnveides programmas vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.
Instrukcija
16.09.2013., plkst.16.00
20.08.2013. VISC 2013/61 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku izveide vai aktualizēšana.
Instrukcija
04.09.2013., plkst.12.00
29.07.2013. VISC 2013/60 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „IKT pamatprasmes” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
12.08.2013., plkst.12.00
19.07.2013. VISC 2013/59 ESF Projekta pieredzes apmaiņas semināra nodrošināšanas pakalpojumi
Instrukcija
05.08.2013., plkst.14.00
19.07.2013. VISC 2013/58 ESF Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs
Instrukcija
05.08.2013., plkst.12.00
11.07.2013. VISC 2013/55 Eksperta-pētnieka pakalpojumi kompetenču pieejā balstīta pamatizglītībā obligāti apgūstamā mācību satura (pamatizglītības standarta projekta) izstrādē
Instrukcija
26.07.2013., plkst.12.00
10.07.2013. VISC 2013/54 ESF Projekta pieredzes apmaiņas mācību izbraukuma semināru un ar to saistīto pasākumu nodrošināšana, nodrošinot Tekstilapstrādes nozares pedagogu un prakses vadītāju dalību izstādē „Moda Gent Birmingham” Birmingemā, Lielbritānijā
Instrukcija
25.07.2013., plkst.12.00
09.07.2013. VISC 2013/53 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Uzvedības traucējumi un atstumtība, to mazināšanas iespējas” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
24.07.2013., plkst.16.00
03.07.2013. VISC 2013/52 ESF Telpu un tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana semināram 2013.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām
Instrukcija
18.07.2013., plkst.14.00
01.07.2013. VISC 2013/51 ESF ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” divi divu dienu semināri pedagogu tālākizglītības kursu aktualizēšanai un norises izvērtēšanai
Instrukcija
16.07.2013., plkst.16.00
10.06.2013. VISC 2013/49 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Skolotāji mācās kopā skolā” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
01.07.2013., plkst.14.00
10.06.2013. VISC 2013/48 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Cilvēkdrošība un veselība” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
01.07.2013., plkst.14.00
10.06.2013. VISC 2013/47 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Skola māca skolu” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
01.07.2013., plkst.14.00
10.06.2013. VISC 2013/46 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Starpdisciplināra mācību vide un integrētu programmu veidošana” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
Grozījumi
16.07.2013., plkst.14.00
10.06.2013. VISC 2013/45 ESF Telpu un tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana semināram 2013.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām
Instrukcija
26.06.2013., plkst.14.00
05.06.2013. VISC 2013/43 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Izaicinājumi izglītībā 21.gadsimtā – kā veidot rītdienas skolu šodien?” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
20.06.2013., plkst.16.00
09.05.2013. VISC 2013/39 ESF Telpu, tehniskā nodrošinājuma un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana sabiedriskiem pasākumiem” Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām
Instrukcija
24.05.2013., plkst.14.00
09.05.2013. VISC 2013/38 ESF Telpu un tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana semināram 2013.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
24.05.2013., plkst.14.00
30.04.2013. VISC 2013/37 ESF

Divu dienu praktiskās darbnīcas „Balsošanas sistēmas – pultis” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija

17.05.2013., plkst.16.00
29.04.2013 VISC 2013/35 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Inovatora un uzņēmēja kompetences, to diagnostika un veidošanas metodes izglītības procesā un personīgo finanšu vadīšana” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
15.05.2013., plkst.16.00
29.04.2013 VISC 2013/34 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Tehnoloģiju izmantošana darbā ar skolēniem” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
15.05.2013., plkst.16.00
29.04.2013 VISC 2013/33 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Konflikti un to risināšana” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
15.05.2013., plkst.16.00
29.04.2013 VISC 2013/32 ESF Divu dienu praktiskās darbnīcas „Izaicinājumi izglītībā 21.gadsimtā – kā veidot rītdienas skolu šodien?” pedagogu profesionālās pilnveides programmas izstrāde un vadīšana, tehniskais atbalsts” īstenošana Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektā “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Instrukcija
15.05.2013., plkst.16.00
29.04.2013. VISC 2013/31 ESF

Semināra nodrošināšanas pakalpojumi Projekta pieredzes apmaiņas semināram „Projekta rezultatīvo rādītāju izpilde 2013.gada 1.ceturksnī un projekta pasākumu plānošana rezultatīvo rādītāju sasniegšanai”
Instrukcija

14.05.2013., plkst.16.00
24.04.2013. VISC 2013/30 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
13.05.2013., plkst.12.00
28.03.2013. VISC 2013/25 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
16.04.2013., plkst.12.00
28.03.2013. VISC 2013/23 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
16.04.2013., plkst.12.00
26.03.2013. VISC 2013/24 Sistēmiska mācību satura matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos saskaņošana vispārējā izglītībā un elektronisku mācību un atbalsta materiālu izstrāde
Instrukcija
12.04.2013., plkst.12.00
20.03.2013. VISC 2013/21 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu banku ekspertēšana
Instrukcija
08.04.2013., plkst.12.00
13.03.2013. VISC 2013/20 ESF

Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs
Instrukcija
Lēmums (iepirkuma 2.daļa)

28.03.2013., plkst.12.00
12.03.2013. VISC 2013/19 ESF ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” reģionālie semināri vispārējās izglītības pedagogiem, kas beiguši projekta kursus informācijas apkopošanai par īstenotajām programmām un pilnveidotajām kompetencēm
Instrukcija
27.03.2013., plkst.16.00
11.03.2013. VISC 2013/17 Eiro ieviešanas sabiedrības informēšanas aktivitātes izglītības jomā
Instrukcija
26.03.2013., plkst.12.00
28.02.2013. VISC 2013/09 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
15.03.2013., plkst.12.00
20.02.2013. VISC 2013/14 Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Grozījumi instrukcijā
Atbildes uz jautājumiem
08.03.2013., plkst.12.00
20.02.2013. VISC 2013/15 ESF Telpas un tehniskais nodrošinājums tālākizglītības kursu īstenošanai un mācību-darba semināriem
Instrukcija
07.03.2013., plkst.16.00
14.02.2013. VISC 2013/11 Recenzentu pakalpojumi mācību literatūras atbilstības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai
Instrukcija
01.03.2013., plkst.12.00
05.02.2013. VISC 2013/08 Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
21.02.2013., plkst.12.00
30.01.2013. VISC 2013/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
01.03.2013., plkst.16.00
25.01.2013. VISC 2013/04 ESF Naktsmītņu nodrošināšana semināra dalībniekiem
Instrukcija
11.02.2013., plkst.14.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
27.11.2013 VISC 2013/88 Datoru, serveru un lokālā datoru tīkla aktīvo elementu apkalpošana.
Instrukcija.
Lēmums
Līgums
09.12.2013., plkst.12.00
12.11.2013. VISC 2013/87 Valsts izglītības satura centra darbinieku veselības apdrošināšana.
Instrukcija
Lēmums
Līgums
25.11.2013., plkst.12.00
15.10.2013 VISC 2013/81 Lektoru piesaiste Pirmās medicīniskās palīdzības apmācībai bērnu nometņu vadītāju kursos.
Lēmums
Līgums
 
09.10.2013. VISC 2013/82 Informātikas eksāmena nodrošināšana tiešsaistē.
Iepirkuma procedūra pārtraukta
21.10.2013., plkst.12.00
04.10.2013 VISC 2013/69 ESF Apmācību un mācību konsultāciju nodrošināšana profesionālo kompetenču paaugstināšanai darbam moodle e-mācību vidē
Lēmums
Līgums
 
11.09.2013. VISC 2013/68 Digitālais melnbaltais kopētājs
Instrukcija
Lēmums
Līgums
23.09.2013., plkst.12.00
21.08.2013. VISC 2013/62 Digitālais melnbaltais kopētājs
Instrukcija
Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
03.09.2013., plkst.12.00
16.07.2013. VISC 2013/57 Dokumentu lieljaudas pavairotāja iegāde
Instrukcija
Lēmums
07.08.2013., plkst.12.00
15.07.2013. VISC 2013/56 ESF Datortehnikas nomas pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības programmu īstenošanas vajadzībām”
Instrukcija
Lēmums
26.07.2013., plkst.12.00
10.06.2013. VISC 2013/44 Kafijas paužu nodrošināšana Valsts izglītības satura centra vajadzībām
Instrukcija
Lēmums
21.06.2013., plkst.9.00
29.04.2013 VISC 2013/36 ESF Projekta pieredzes apmaiņas mācību semināra un ar to saistīto pasākumu organizēšana Pārtikas ražošanas un lauksaimniecības nozares pedagogiem un prakses vadītājiem Olustveres Lauksaimniecības skolā (Igaunijā)”
Instrukcija
Lēmums
14.05.2013 plkst.16.00
05.03.2013 VISC 2013/16 ESF Materiālu sagatavošana pavairošanai, materiālu pavairošana un piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanai
Instrukcija
Lēmums
18.03.2013 plkst.14.00
18.02.2013 VISC 2013/13 ESF Semināru nodarbību videofilmēšana projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai 19.starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2013” ietvaros
Instrukcija
Lēmums
28.02.2013 plkst.10.00
18.02.2013 VISC 2013/12 Sertifikātu veidlapu izgatavošana
Instrukcija
Lēmums
01.03.2013 plkst.12.00
17.01.2013. VISC 2013/02 ESF Izdales materiālu izgatavošana un piegāde ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” aktivitāšu īstenošanai
Instrukcija
Lēmums
03.02.2013 plkst.10.00
22.01.2013 VISC 2013/01 Eksprespasta pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Lēmums
04.02.2013 plkst.17.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmitajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
11.02.2013. VISC 2013/10 ESF Kafijas paužu pakalpojuma nodrošināšana apmācību semināriem” Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” vajadzībām
Instrukcija
Lēmums
25.02.2013., plkst.14:00

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"