Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
20.04.2018. VISC 2018/19 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs pārtikas rūpniecības (pārtikas kvalitāte, pārtikas rūpniecība) nozarē, gaļas ieguves un gaļas pārstrādes jomā
Instrukcija
07.05.2018., plkst.12.00
13.04.2018. VISC 2018/18 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Nolikums [ZIP]
02.05.2018., plkst.12.00.
Termiņš pagarināts līdz
18.05.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
09.04.2018. VISC 2018/17 Mācību līdzekļu piegāde inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai robotikas jomā
Nolikums [ZIP]
16.05.2018., plkst.12:00
04.04.2018. VISC 2018/16 Simulācijas iekārtu iegāde
Nolikums [ZIP]
17.05.2018., plkst.10:00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi