Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
15.02.2018. VISC 2018/07 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Enerģētikas nozarē
Instrukcija
28.02.2018., plkst.12.00
13.02.2018. VISC 2018/06 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā tūrisma, skaistumkopšanas nozarē, ēdināšanas pakalpojumu jomā
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.02.2018., plkst.12.00
26.01.2018. VISC 2018/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija ar grozījumiem
Grozījumi instrukcijā
23.02.2018., plkst.16.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
14.02.2018. VISC 2018/05 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
07.03.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
19.02.2018. VISC 2018/8 IT speciālista (Adobe vai ekvivalentu programmu dizainera) pakalpojumi darba grupas „Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm” ietvaros
Nolikums
02.03.2018., plkst.12.00

 

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi