Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
13.09.2017. VISC 2017/23 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
26.09.2017., plkst.12.00
08.09.2017. VISC 2017/28 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē
Nolikums
21.09.2017., plkst.12.00
25.08.2017. VISC 2017/25 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma 2.daļā
07.09.2017., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
08.09.2017. VISC 2017/26 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums
Jautājumi un atbildes
19.09.2017., plkst.10.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
08.09.2017. VISC 2017/27 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
04.10.2017., plkst.12:00
11.08.2017. VISC 2017/24 Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes
21.09.2017., plkst.12:00

 

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi