Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
19.07.2017. VISC 2017/22 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
02.08.2017. Plkst.12.00
19.07.2017. VISC 2017/21 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Iepirkuma procedūra pārtraukta
02.08.2017. Plkst.12.00
18.07.2017. VISC 2017/20 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija ar pielikumiem [ZIP]
04.08.2017. Plkst.12.00
14.07.2017. VISC 2017/19 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VISC funkciju nodrošināšanai
Nolikums
27.07.2017. Plkst.11.00
13.07.2017. VISC 2017/18 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Jautājumi un atbildes [ZIP]
01.08.2017. Plkst.12.00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi