Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

2017.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
27.02.2017. VISC 2017/10 Datortehnikas un tehnoloģiju noma
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūra pārtraukta
03.04.2017. Plkst.12.00
14.02.2017. VISC 2017/07 Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
11.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
21.03.2017. VISC 2017/11 Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
03.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi