Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

2017.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
05.01.2017. VISC 2017/01 Eksprespasta pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Lēmums
16.01.2017. Plkst.16.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
19.01.2017. VISC 2017/05 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/04 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
20.02.2017. Plkst.16.00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi