Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
20.06.2018. VISC 2018/30 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
16.07.2018., plkst.12.00
15.06.2018. VISC 2018/29 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs kokrūpniecības nozarē, koka dizaina jomā
Instrukcija
28.06.2018., plkst.12.00
12.06.2018. VISC 2018/28 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozares, konditorejas un maizes izstrādājumu ražošanas jomā
Instrukcija
25.06.2018., plkst.12.00
12.06.2018. VISC 2018/27 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ēdināšanas pakalpojumu jomā
Instrukcija
25.06.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
20.06.2018. VISC 2018/31

Automobiļu noma
Nolikums

06.07.2018., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
05.06.2018. VISC 2018/24

Simulācijas iekārtu iegāde
Nolikums [ZIP]
Grozījumi iepirkuma dokumentos [ZIP]
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem

12.07.2018., plkst.10.00
Termiņš pagarināts līdz 16.07.2018., plkst.10.00
25.05.2018. VISC 2018/23

Neregulāri pasažieru pārvadājumi
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem [ZIP]

19.06.2018., plkst.12.00
Termiņš pagarināts līdz 02.07.2018., plkst.12.00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi