Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
18.12.2017. VISC 2017/50 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē
Instrukcija
03.01.2018., plkst.12.00
11.12.2017. VISC 2017/48 Metodiskā materiāla “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija
Instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
22.12.2017., plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
14.12.2017. VISC 2017/49 Digitālo mācību līdzekļu multimēdiju komponentes izgatavošana
Nolikums [ZIP]
24.01.2018., plkst.10.00

 

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi