Sākumlapa > Aktualitātes > Fotogalerijas > Pilotprojekta 1.pusgada aprobācija

Pilotprojekta "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas aprobācija" 1.pusgads

Darbojoties grupā, bērni novērtē uzrakstītos vārdus Bērni atveido mācīto burtu ar aukliņām Pēc burta rakstīšanas gaisā un bezlīniju lapā to raksta burtnīcā pēc parauga Ar ķermeni atveido jauno burtu Lai iegaumētu burta rakstību, to vingrinās  rakstīt gaisā Jauno burtu vingrinās rakstīt bezlīniju lapā No plastilīna izveidots rotājums Plastilīna veidojumi pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanai Cilvēka ķermeņa zīmējums Pīnīti izmanto siešanas prasmes nostiprināšanai Darbs grupā: ar plastilīna „desiņām” rotā sveci Bērns lasa vārdu Tiks cepti no mīklas izveidotie burti Jautrie slidotāji Ziepju burbuļi priekam un interesei Rotaļa „Vai tu mani redzi?” Top zīmējums saistībā ar mācīto burtu Bērns zīmējot  un rakstot atspoguļo sevi Darbojoties kopā, pārrunā un saliek teksta uzdevumam atbilstošu matemātisku izteiksmi Rotaļa „Vilcieniņš” Lai labāk apgūtu burta formu, to izloka no stieples Burtus izliek ar kastaņiem, tādējādi nostiprinot priekšstatu par to Sporta nodarbībā mešanas prasmju attīstīšanai izmanto papīra bumbs Mācoties pazīt  kokus, tiek pilnveidotas lasīšanas un rakstīšanas prasmes Burtu elementi un burti tiek daudzveidīgi atveidoti un rakstīti – arī  prosā un mannā Pirms rakstīšanas burtu pārvelk ar pirkstu Izmēģinājumskolu skolotāji un VISC darbinieki analizē atklāto rotaļnodarbību Ezerus un upes atveido ar plastilīnu